Minister kondig nuwe wateragentskap aan

  • 19 February 2021
  • 1175
  •  Senwes
  •  
  •  nuusTen einde dié transformasie te weeg te bring sal ʼn nasionale wateragentskap in die lewe geroep word, en wetgewing in die verband sal reeds so vroeg as die tweede helfte van die jaar ter tafel gelê word. Die nasionale water-en sanitasiehoofplan sal ʼn bepalende rol speel in die werksaamhede en omvang van die agentskap.

Rol van agentskap

Die primêre verantwoordelikheid van die beoogde agentskap sal wees om te verseker dat skoon water en voldoende sanitasie binne die bereik van alle Suid-Afrikaners is, terwyl watervolhoubaarheid ook ʼn belangrike fokus sal wees. Laasgenoemde het ʼn beduidende impak op die land se ekonomie.

Minister Sisulu verduidelik dat die agentskap met munisipaliteite, waterrade, finansiële instellings, die landbougemeenskap en ander sektorale instellings soos die mynwese sal saamwerk. Hierdie samewerkingsproses sal die sektore se sterkste vermoëns in ‘n enkele staatsbeheerde entiteit saamvoeg ten einde strategiese insette te kan lewer om watersekerheid te bevorder. Ander fokuspunte sluit onder meer in:

  • Om water vir almal op die regverdigste moontlike manier te lewer.
  • Seker te maak dat gewone landsburgers toegang het tot voldoende skoon water.
  • Verseker dat daar genoegsame watervoorrade is vir die ekonomie om te funksioneer en uit te brei.
  • Die vermoë van die watersektor te versterk om waterhulpbronprojekte te finansier, bou en bedryf.
  • Die visie van universele waardige sanitasie te ondersteun.

Ter afsluiting het die minister gesê dat water as ʼn hulpbron aan alle Suid-Afrikaners behoort en dat daar daarom ʼn gedeelde verantwoordelikheid is om water oordeelkundig te gebruik.


Related Articles