Laat jou stem hoor oor wysigings aan belastingsraamwerk

  • 06 August 2021
  • 457
  •  Senwes
  •  
  •  nuusLede van die publiek het tot en met 28 Augustus 2021 die geleentheid om kommentaar te lewer.

Die oogmerk van die voorgestelde wetsontwerpe is om die belastingraamwerk te wysig wat vroeër vanjaar tydens die begrotingsrede in Februarie uiteengesit is.

Meer oor die voorgestelde wysigings

Produsente en pakhuise kan vir belastingvoordele in aanmerking kom as die nodige stawende dokumente in oorleg met hul finansiëlediensverskaffers ingedien word.

Hierdie voordele sluit onder meer in:

  • Die wysiging van die geskiktheidskriteria vir diensbelasting vir die komende vier maande (1 Augustus tot 30 November).
  • ʼn Toename van R1 000 tot R1 750 in die bedrag wat geëis kan word vir sekere werknemers in die eerste 12 maande van indiensneming.
  • ʼn Maandelikse eis van R750 sal oor die volgende vier maande toegelaat word vir sekere werknemers (18-29) in die eerste 12 maande van indiensneming.
  • ʼn Maandelikse eis van R750 vir werknemers tussen die ouderdomme van 30 en 64 oor die volgende vier maande.
  • ʼn Beperkte eis vir diegene wat weens die inperkings of geweldpleging vir nie meer as 160 uur van die maand kon werk nie.

Hierdie verlengde belastingvoordele is deel van die Ramphulpwet en is van toepassing op enige besigheid wat beperk was en/of bykomende kostes aangegaan het tydens die inperkingsperiodes.

Hierbenewens is die uitstel van die betaling van lopende inkomstebelasting vir klein en medium groot besighede, met ʼn omset van minder as R100 miljoen, nou moontlik sonder boetes. Gelyke paaiemente kan voorts oor die volgende ses maande aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) gemaak word in die tydperk vanaf Augustus tot Oktober.

Hoe om vir die voorgestelde voordele in aanmerking te kom

Om vir bogenoemde voordele in aanmerking te kom, sal besighede self verantwoordelik wees daarvoor om die nodige bewyse voor te lê oor die impak wat die pandemie op die besigheid gehad het.

Vir meer inligting oor die voorgestelde wysigings, besoek: https://bit.ly/3rVeLqs


Related Articles