Kragkrisis | Senwes Grainlink Bedryf gerat vir dienslewering

  • 04 July 2022
  • 955
  •  Senwes
  •  
  •  nuusOp die vraag hoe beurtkrag die silobedryf beïnvloed, antwoord Malan dat die gesprek oor meer gaan as net beurtkrag.  Dit behoort ʼn gesprek te wees oor kritiese infrastruktuur in die geheel terwyl die fokus op logistiek en energievoorsiening, as belangrike drywers van die ekonomie, moet val. 

As gevolg van infrastruktuur wat verval plaas dit die totale landbouwaardeketting onder geweldige druk om produkte, ongeag die tipe produk, te oes en betyds by markte te voorsien, of dit nou plaaslik is en of dit vir die uitvoermark is.  In die geval van beurtkrag is die druk op die graanbedryf besonder hoog en die silobedryf word hewig geaffekteer aangesien omdraaityd, stroop-en innametempo direk geraak word.

Die groter meerderheid van kommersiële opbergers maak van deurlugting gebruik en met beurtkrag wat tans na vlak 6 verhoog is, besorg dit onnodige risiko vir die opbergers van graan. 

Inisiatiewe om die impak van beurtkrag te beperk

In ʼn daadwerklike poging om die impak van beurtkrag te beperk het Senwes reeds ʼn paar jaar gelede begin om in kragopwekkers te belê en op die oomblik beskik die Grainlink Bedryf oor 41 vaste krag en 19 mobiele kragopwekkers.

Tans word ses nuwe vaste krag opwekkers geïnstalleer, terwyl daar ook intensief in sonkrag belê word by die Henneman silo.  Hierdie praktyk gaan moontlik ook by ander silo’s geïmplementeer word in die toekoms.

Senwes Grainlink Bedryf het al etlike jare terug kragopwekkers aangekoop om die innameproses te ondersteun, maar soos wat die voorkoms van beurtkrag toegeneem het, is daar in 2021 besluit om ook dié kragopwekkers vir die uitlaaiproses aan te wend.  Omdat kragopwekkers egter hoë onderhoud vereis en die prys van diesel geweldig toegeneem het, is daar besluit dat indien ʼn kragopwekker gebruik word tydens die uitlaai van graan Senwes twee derdes van die kostes sal dek terwyl die eienaar van die graan vir die verdere derde van die lopende koste sal verantwoordelik wees.

Hierdie reëling is egter vrywillig van aard en indien die eienaar nie die koste wil aangaan nie, die kans gegun sal word aan ʼn eienaar wat wel bereid is om die koste te dra.

Volgens Malan is die klante se reaksie op hierdie voorgestelde proses baie positief en word die verstandhouding gehuldig dat dié reëling die stroopproses ondersteun.  Op hierdie manier kan Senwes Grainlink Bedryf klante bystaan om steeds, ongeag die voorkoms van beurtkrag, voort te gaan met die oes van hulle graan, alhoewel dit dalk teen ʼn laer tempo is.

Wat die uitlaai van graan betref is die reëling wat getref is rondom die kosteverdeling ook positief ontvang deur handelaars en die eienaars van graan.

Malan is dit eens dat die totale bedryf besef en verstaan dat die kostes verbonde aan die gebruik van ʼn kragopwekker hoog is, maar dat dit nie die risiko oorskadu om nie graan aan die mark te kan lewer nie.

Bly in kontak met Senwes Grainlink Bedryf

In reaksie op ʼn video wat op sosiale media die rondte doen en waarin Senwes Grainlink Bedryf se kragopwekkingsproses in twyfel getrek word, gee Malan klante die versekering dat die operasionele span ten alle tye beskikbaar is om navrae of klagtes te hanteer. 

Senwes Grainlink Bedryf kan gekontak word by 018 464 7376 of 018 464 7340.

Uitstaande dienslewering bly ons motto by Senwes Grainlink Bedryf en daarom belê ons intensief in inisiatiewe soos deurlugting, kragopwekkers, aanpasbare werksure, die skraap van grondpaaie na silo’s en vele meer.  Omdat ons graag op hierdie goeie reputasie wil voortbou verwelkom ons enige kommentaar om ons diens verder te verbeter.

As ons rondom ons kyk het ons die keuse om in negatiwiteit te verval of om self op te staan, moue op te rol en planne te maak.  Ek moedig al ons klante aan, of dit produsente is, verhandelaars van graan, meulenaars of vervoerders om met Senwes Grainlink Bedryf hande te vat sodat ons almal volhoubaar besigheid kan doen.


Related Articles