Konstruktiewe samewerking tussen regering en die Rooivleisbedryf

  • 25 November 2019
  • 3241
  •  
  •  
  •  press-release
Die vergadering is versoek deur Rooivleisbedryfsforum. Daar is konsensus dat die bedryf en die owerheid op die windsgewendheid van die rooivleisbedryf moet fokus. ‘n Ministeriële komitee sal nou saamgestel word wat die beleidsaspekte sal bepaal en bestuur en ook ‘n meersterplan sal uitrol.

Korrekte en feitelike inligting wat die basis van enige aksies moet wees, is noodsaaklik en die ministeriële tegniese komitee waarop die RPO teenwoordig is word weekliks op hoogte gehou. Tans is bek-en-klouseer in vyf fasiliteite geïdentifiseer en toetse word nou gedoen om die moontlike omvang van verdere besmettingshaard te bepaal.

“Daar is n uiters drastiese verskil tussen geinfekteerde diere en geaffekteerde diere, ons moet waak teen enige wanformasie” se Gerhard Schutte hoofbestuur van die Rooivleisprodusente Organisasie. Dit is krities noodsaaklik dat die bedryf en die owerheid saamwerk om die omvang van die probleem te bepaal. Ten einde dit te doen, is dit noodsaaklik om die maatreëls soos wat deur die owerheid afgekondig is, te eerbiedig.

Suid-Afrika se bek-en-klouseer vrye sone status by die internasionale dieregesondheidsorganisasie, die OIE, is weens die uitbreking vir ‘n geruime tyd van die baan af. Dit is egter noodsaaklik dat die uitvoer van rooivleis-, rooivleisprodukte, huide en velle sal voortgaan.

Ten einde bilaterale handelsvennote te oortuig dat kontrolemaatreëls in plek is, is dit noodsaaklik dat die drastiese maatreëls toegepas word om die omvang van die besmetting te bepaal. “As ons nou die China-mark verloor, sal dit katastrofiese gevolge vir die hele Suid-Afrika se rooivleisbedryf inhou”, sê Gerhard Schutte, hoof uitvoerende beampte van die nasionale RPO.

‘n Chinese afvaardiging het so pas aangedui dat hulle tevrede is met die drastiese maatreels wat nou toegepas word en dat dit gemoedsrus verskaf om die handel te laat voortgaan. Waninformasie en gerugte kan prosesse soos die ernstig benadeel. Die ministeriële handelstaakspan is deurlopend betrokke om bilaterale bande met handelsvennote te vestig om uitvoere te verseker.

Die minister ondersteun ook die daarstel van ‘n opspoorbaarheidstelsel en kompartemente vir dieresiektes met voerkrale as basis. Die finalisering van ‘n loodsprojek word tans ondersoek as ‘n inisiatief van die RPO en die SA Voerkraalvereniging.

Tydens die gesprek met die minister was daar konsensus dat:

•    Die beweging van lewendehawe regdeur die land tot ‘n minimum beperk moet word.
•    Dat die SAPD en SANW betrokke sal wees om die beheermaatreëls by die betrokke 
     geaffekteerde plekke toe te pas en dat sleutelroetes van Limpopo na Noordwes,    
     Gauteng en Mpumalanga beheer sal word.
•    Dit is noodsaaklik om die aankondigings van die departement te eerbiedig tot tyd en
     wyl die omvang van die probleem bepaal is.
•    Dat die omvang van die uitbreking spoedeisend bepaal moet word.
•    Dat die verbod op veilings gelig sal word sodra omstandighede dit toelaat.
•    Dat protokolle in plek geplaas sal word om die besmette diere uit te slag.

“Die feit dat veilings nie nou plaasvind nie plaas ‘n geweldige druk op produsente se kontantvloei en die RPO doen ‘n beroep op landboubesighede en finansiële instellings om boere in dié tyd tegemoet te kom” se Gerhard Schutte.

Die RPO het ‘n Whatsapp-inligting groep wat ook nuwe inligting oor bek-en-klouseer op ‘n gereelde basis bekendmaak en ons nooi belangstellendes uit om hul nommer te sms na: 082 788 9012 om op die groep gelaai te word.

NAVRAE:
Koos van der Ryst – Voorsitter Nasionale RPO
Sel: 083 303 7926
Gerhard Schutte – HUB Nasionale RPO
Sel: 082 556 7296

Related Articles