Internasionale erkenning vir navorsing oor veediefstal

  • 23 December 2020
  • 2575
  •  
  •  
  •  nuusDr Willem Lombard, van die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe, is in Desember deur die International Society for the Study of Rural Crime (ISSRC) met die gesogte Joseph F Donnermeyer-toekenning vereer.

Dr Lombard het die toekenning ontvang vir sy studie: “Ekonomiese impak en faktore wat skaap- en bokdiefstal in Suid-Afrika beïnvloed”.  Dié studie is in die Acta Criminologica Afrika-joernaal gepubliseer. 

Volgens dr Lombard is dit ʼn “baie groot eer” wat hom te beurt geval het, en wat dit nog meer spesiaal maak is die wete dat navorsers van regoor die wêreld om die toekenning meegeding het. Hy voeg by dat dit verblydend is om te sien dat landelike misdaad as ʼn navorsingsveld aandag geniet.

Impakvolle navorsing

Veediefstal het ʼn groot uitwerking op die volhoubaarheid en winsgewendheid van veeproduksie in Suid-Afrika. Dr Lombard verduidelik dat die doel van die studie was om die finansiële impak van, en die bydraende faktore wat skaap- en bokdiefstal in KwaZulu-Natal beïnvloed, te ondersoek. Die navorsing speel ʼn belangrike rol om ʼn ware beeld te vorm van die omvang en impak van veediefstal in Suid-Afrika. Veediefstal in dié gebied beloop jaarliks R44,7 miljoen.

Die studie het dit egter ook aan die lig gebring dat amptelike statistieke wat in dié verband beskikbaar is, nie ʼn ware beeld skep nie. “Amptelike statistieke toon dat veediefstal die land jaarliks ongeveer R514 miljoen kos, maar dit is ʼn groot waarskynlikheid dat die statistieke óf verkeerd bereken word óf in waarde onderskat word,” meen Dr Lombard en voeg by dat dit ʼn kommerwekkende situasie is.

Dr Lombard verduidelik dat kriminologiese navorsing wêreldwyd neig om meer op stedelike misdade – en veral geweldsmisdade, te fokus. Hierdie neiging is ook in Suid-Afrika te bespeur, maar ʼn onlangse aanbeveling deur die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie, dat navorsing oor veiligheidsuitdagings in landelike gebiede belangrik is, moedig navorsers aan om wel dié onderwerp te ondersoek.

* Die toekenning is vernoem na die president van die ISSRC, Joseph F Donnermeyer, ter erkenning van sy baanbrekersrol in landelike kriminologie as navorsingsdissipline.


Related Articles