Gebrek aan plaaslike bevoordeling kos katoenwaardeketting miljarde

  • 10 November 2020
  • 1166
  •  Senwes
  •  
  •  nuusDit is die gevolgtrekking van ʼn onlangse studie wat deur IQ Logistica (IQL), ʼn landboutegnologie maatskappy, onderneem is. Volgens dié studie het die katoenwaardeketting, gegrond op die 2018-’19 produksiesyfers van 51 000 ton pluiskatoen, ʼn verlies van sowat R20,4 miljard in potensiële bevoordeling verloor.

Uitvoer van pluiskatoen

Die studie dui voorts aan dat hoewel plaaslike katoenpluisers tot dusver in staat was om die styging in katoenproduksie te absorbeer, ongeveer 84% van verlede seisoen se pluiskatoen noodgedwonge uitgevoer moes word. Suid-Afrika beskik nie oor die nodige kapasiteit of vaardighede om pluiskatoen in gare te omskep nie.

“Omdat Suid-Afrika nie die nodige spinkapasiteit het nie, beteken dit dat die meeste van die pluiskatoen vir verwerking en die vervaardiging daarvan as klerasie-items uitgevoer moet word, alvorens dit weer ingevoer word,” verduidelik Thomas Robbertse, die bestuurshoof van IQ Logistica.

Thomas wys voorts daarop dat verlede seisoen se pluiskatoen vir ongeveer R24 per kg uitgevoer is, terwyl die verwerkte eindproduk teen sowat R500 per kg ingevoer is. Gegrond op die uitvoer van sowat 42 840 ton pluiskatoen en die gepaardgaande waardeverlies van R476 per kilogram, word die verlies in terme van die bevoordeling van die plaaslike ekonomie, op sowat R20,4 miljard gereken.

Hierdie berekening sluit nie die talle potensiële werkskeppingsgeleenthede in, wat in die proses vermors is nie.

Vaardigheidstekort

Volgens Thomas ervaar die bedryf ook ʼn enorme vaardigheidstekort weens die inkrimping van die tekstielbedryf oor die afgelope 30 jaar.

Hierdie inkrimping word aan globale mededinging toegeskryf wat tot goedkoper invoerprodukte gelei het.” Al sou ons die nodige spinfasiliteite in die land kon vestig, sal ons steeds vaardighede uit Asië moet inkry om die plaaslike arbeidsmag op te lei,” sê Thomas.

Daar is egter ʼn silwer randjie om dié donker wolk. “Die uitvoer van pluiskatoen genereer vir ons land belangrike buitelandse valuta en help produsente met die verhaling van insetkostes soos kunsmis, brandstof en toerusting wat dollar-gebaseerd is,” meen Thomas.


Related Articles