Bioveiligheidspraktyke vanaf Julie onder Apac-vergrootglas

 • 22 June 2021
 • 1676
 •  Senwes
 •  
 •  nuusDit volg nadat Apac in November 2020 nuwe regulasies in die Staatskoerant gepubliseer het wat daarop gerig is om ʼn standaard te stel vir biosekerheidsmaatreëls tydens veilings. Hierdie wetgewing was ʼn regstreekse gevolg van die bek-en-klouseer uitbraak wat die land in 2019 getref het.

Volgens Francois Knowles, registrateur van Apac, sal die uitkoms van die ondersoeke op die organisasie se webblad gepubliseer word, ten einde die biosekuriteitstatus van veilings bekend te maak. Op hierdie manier word produsente bemagtig om nie hulle diere onnodig aan risiko’s bloot te stel nie.

Meer oor die nuwe regulasies

Die doel van die nuwe regulasies is volgens Knowles tweeledig: eerstens is dit om die plaaslike vleisbedryf se internasionale aansien te verbeter en tweedens om produsente wat by veilings betrokke is te beskerm deur siektes vroegtydig te identifiseer en die verspreiding daarvan te voorkom.

 “Ons wil baie graag die boodskap duidelik oorbring dat produsente hierdie regulasies in ʼn positiewe lig moet sien. Die regulasies is daar om die produsent se belange te beskerm, sy vee gesond te hou, en te verhoed dat veilings gesluit moet word vanweë die uitbraak van siektes soos byvoorbeeld bek-en-klouseer,” beklemtoon Knowles. Hy verduidelik dat die bek-en-klouseer uitbraak in 2019 daartoe bygedra het dat alle veilings vir byna ʼn jaar gestaak is en produsente het gevolglik groot ekonomiese verliese gely.

 “Daar is twee baie belangrike elemente aan hierdie regulasies waaraan vee-eienaars en veilingskrale moet voldoen. Daar moet naspeurbaarheid wees om te kan bepaal waar In siekte ontstaan het in die geval van In uitbraak en daar moet volledige dokumentasie wees. Laasgenoemde is van toepassing op die hele proses, vandat die vee die plaas verlaat tot waar hulle by die volgende plaas of veilingskraal afgelaai word,” verduidelik Knowles.

Belangrike aspekte om na op te let

 • Gesondheidsverklaring

  Alvorens enige lewendehawe na ʼn veiling vervoer mag word, moet die produsent of eienaar ʼn skriftelike verklaring uitreik waarin hy vermeld dat sy diere gesond is.

 • Vervoer

  Die gewone regulasies rondom die verskuiwing en vervoer van lewendehawe, soos vervat in Artikel 6 en 8 van die Wet op Veediefstal, is steeds van krag onder die nuwe regulasies.

 • Veiling

  Elke veiling moet In biosekuriteitspraktisyn aanwys, wat by die Suid-Afrikaanse Raad vir Veeartse (SAVA) geregistreer moet wees.

 • Infrastruktuur

Daar moet In wielebad of -spuit wees vir voertuie wat diere na die veiling vervoer. Waar die diere afgelaai word, moet daar In houkraal wees waar die diere behoorlik deurgekyk kan word om te sorg dat daar geen diere is wat vermoedelik siek, of selfs gesteel is nie. Hier moet ook In kwarantynkamp beskikbaar wees waar verdagte vee eenkant gehou kan word totdat die veearts of polisie opdaag.

Vir meer inligting skakel Knowles by 011 894 3680, stuur In e-pos na [email protected] of besoek Sapa se webwerf by www.apacweb.org.za.


Related Articles