Beleidsekerheid en samewerking die sleutel tot voedselsekerheid

  • 13 November 2020
  • 2369
  •  Senwes
  •  
  •  nuusDr Wegerig, ʼn dosent verbonde aan die Departement van Antropologie en Argeologie, was een van die paneellede tydens ʼn onlangse webinaar oor voedselveiligheid wat aangebied is deur die landbou-ontwikkelingsonderneming, FarmSol, en die landboutydskrif, Farmer’s Weekly.

Die afwesigheid van ʼn voedselbeleid

Volgens dr Mohammad Karaan van die Fakulteit Landbou-Ekonomie aan die Universiteit van Stellenbosch (US), is die afwesigheid van ʼn gestruktureerde voedselbeleid vir Suid-Afrika ʼn groot bron van kommer. Hy meen voorts, dat in ʼn land waar sowat ʼn kwart van die bevolking onder die broodlyn leef en ongeveer 26% van die bevolking ondervoed is, beleidgewing in hierdie verband ʼn baie belangrike rol kan speel.

Omdat maatskaplike toelaes nie genoeg is om sosiale ongelykhede aan te spreek nie, meen dr Karaan dat die regering daadwerklike pogings moet aanbied om voedselsekerheid in landelike gebiede aan te spreek ten einde te verseker dat kwesbare individue ook ʼn bestaan kan voer. Die snel pas van verstedeliking sal, volgens dr Karaan, nie die probleem van armoede en voedselsekuriteit aanspreek nie, maar eerder vererger deur die reeds bestaande hulpbronne onder groter druk te plaas.

“Ons moet maniere vind om mense aan te moedig om in landelike gebiede aan te bly,” sê dr Karaan en noem dat inisiatiewe soos werkskepping en ondersteuningsdienste vir kleinboere as trekpleister kan dien.

Ontwikkeling en ondersteuning

Gedurende sy spreekbeurt het Aron Kole, Besturende Direkteur van FarmSol, gesê dat die regering stappe moet neem om te verseker dat alle boere, ongeag die grootte van hul plase, toegang tot finansiëledienste, hulpbronne en nuwe tegnologie moet geniet ten einde meer mededingend te boer.

“Dit help niks dat Suid-Afrika meer as 700 000 hektaar landbougrond beskikbaar het, as boere nie bemagtig gaan word om ʼn sukses te behaal nie,” sê Kole.

Related Articles