Senwesbel Korporatiewe Verslae

 

Die korporatiewe verslae van Senwesbel word gekategoriseer volgense die finansiële jaar waaroor daar gerapporteer word.

 

VERKORTE JAARVERSLAG

Die Senwesbel direksie bied met trots aan die verkorte jaarverslag vir die Senwesbel groep vir die jaar geëindig 30 April 2019. Die verslag moet saamgelees word met die volledige finansiële jaarstate (slegs beskikbaar in Engels) op die Senwes webtuiste. ‘n Onafhanklike oudit van die groep se finansiële jaarstate is deur Ernst & Young Ing. uitgevoer.

Blaai Aanlyn Laai die PDF af

VOLLEDIGE FINANSIËLE STATE

Die geouditeerde volledige finansiële state vir die finansiële jaar geëindig 30 April 2019 is slegs in Engels beskikbaar.

Blaai Aanlyn Laai die PDF af

VERKORTE FINANSIËLE STATE

Die ongeouditeerde verkorte finansiële opsomming vir die finansiële jaar geëindig 30 April 2019 is slegs in Engels beskikbaar.

Laai die PDF af

KOERANTADVERTENSIE

KENNIS WORD HIERMEE GEGEE dat, op 27 Junie 2019, die Maatskappy 'n finale dividend, dividendnommer. 37, van 21 sent per aandeel vir die finansiële periode geëindig 30 April 2019, verklaar het, onderhewig aan bekragtiging deur aandeelhouers by die algemene jaarvergadering wat op 22 August 2019 sal plaasvind.

Laai die PDF af

KENNISGEWING VAN ALGEMENE JAARVERGADERING

KENNIS GESKIED HIERMEE dat die 2019 Algemene Jaarvergadering van aandeelhouers van die maatskappy gehou sal word by The Barn Konferensiesentrum, Senwes Hoofkantoor, Charel de Klerkstraat 1, Klerksdorp, op Donderdag, 22 Augustus 2019 om 11:00.

Laai die Kennisgewing af Laai die Volmagvorm af