Senwesbel Korporatiewe Verslae

 

Die korporatiewe verslae van Senwesbel word gekategoriseer volgense die finansiële jaar waaroor daar gerapporteer word.

 

TUSSENTYDSE RESULTATE

Die verkorte gekonsolideerde tussentydse resultate van Senwesbel Beperk (die “maatskappy”) vir die ses maande geëindig 31 Oktober 2019 sluit in die maatskappy, sy filiaal en dié se filiale, gesamentlik beheerde ondernemings en geassossieerde (gesamentlik na verwys as die “groep”).

Blaai Aanlyn Laai die PDF af