Senwes Korporatiewe Verslae

 

Die korporatiewe verslae van Senwes word gekategoriseer volgense die finansiële jaar waaroor daar gerapporteer word.

 

GEÏNTEGREERDE JAARVERSLAG

Die tema van die 2019 verslag demonstreer Senwes se benadering tot landbou. Selfs al bly baie aspekte dieselfde van jaar tot jaar, is vars en innoverende denke nodig om dit wat ons aanbied, wat ons doen en ons diensbaarheid, te verander, aan te pas en te verbeter. Ons moet die wyse waarop ons oplossings benader en waarde vir ons belanghebbendes skep, herdefinieer. Uitdagings moet in geleenthede met langtermynvoordele omskep word en daar moet weggedoen word met tradisionele denke en prosesse - 'n nuwe perspektief op landbou moet verkry word.

Blaai Aanlyn Laai die PDF af

GEOUDITEERDE VOLLEDIGE FINANSIËLE STATE

Die geouditeerde volledige finansiële state vir die finansiële jaar geëindig 30 April 2019 is slegs in Engels beskikbaar.

Blaai Aanlyn Laai die PDF af

VOLHOUBAARHEIDSVERSLAG

Die Volhoubaarheidsverslag vir die finansiële jaar geëindig 30 April 2019 is 'n aparte digitale verslag en is slegs in Engels beskikbaar.

Aanlyn-verslag

PERSVERKLARING

Die Senwes groep het, ondanks dalende hektare onder produksie van kontantgewasse, onbeplande beurtkrag, kwynende plattelandse infrastruktuur, politieke beleidsonsekerheid, ‘n onbestendige spoornetwerk, toenemende arbeidsonrus, werkloosheid, buitengewone insetinflasie, inmenging in die plaaslike mark deur internasionale graanhandelaars, oneffektiewe duplisering in die verskaffersketting, verswakkende wisselkoers, wisselvallige klimaat en verhoogde koste van nakoming steeds ‘n wins na belasting van R283m afgelewer.

Lees die persverklaring

ADVERTENSIE

'n Oorsig van die Senwes Groep se finansiële resultate vir die jaar geëindig 30 April 2019. Lees meer oor die prestasie van die maatskappy se drie hoof fokusareas naamlik: Finansiële Dienste, Insetverskaffing en Marktoegang.

Laai die PDF af

RSG ONDERHOUD

Luister na die onderhoud met Francois Strydom, Groep Uitvoerende Hoof, wat sy mening lig oor die Senwe Groep se finansiële resultate.

Luister na die MP3

KENNISGEWING VAN ALGEMENE JAARVERGADERING

Vind asseblief hierby aangeheg die kennisewing van die algemene jaarvergadering (AJV) van Senwes Beperk, wat gehou word op Donderdag, 22 Augustus 2019 om 09:00 in The Barn, Senwes, Charel de Klerkstraat 1, Klerksdorp.

Laai die PDF af Laai die Volmagvorm af