Senwes Korporatiewe Verslae

 

Die korporatiewe verslae van Senwes word gekategoriseer volgense die finansiële jaar waaroor daar gerapporteer word.

 

GEÏNTEGREERDE JAARVERSLAG

Die tema Breek steeds nuwe grond som steeds die Senwes groep se onversetlike nastrewing na uitmuntendheid op – die deur lopende daging van die norme en resultate behaal in die strewe na die optimalisering van prestasie en die vind van ‘n perfekte oplossing.

Blaai Aanlyn Laai die PDF af

GEOUDITEERDE VOLLEDIGE FINANSIËLE STATE

Die geouditeerde volledige finansiële state vir die finansiële jaar geëindig 30 April 2018 is slegs in Engels beskikbaar.

Blaai Aanlyn Laai die PDF af

VOLHOUBAARHEIDSVERSLAG

Die Volhoubaarheidsverslag vir die finansiële jaar geëindig 30 April 2018 is vanjaar 'n aparte digitale verslag en is slegs in Engels beskikbaar.

Aanlyn-verslag

PERSVERKLARING

Senwes het in die 2017/18 finansiële jaar die grootste mielieoes wat nog in Suid-Afrika geproduseer is, hanteer en opgeberg. Met dit as basis, het die wins na belasting met 86% gestyg van R167miljoen in 2017 na R311miljoen in die 2018 finansiële jaar.

Lees die persverklaring

ADVERTENSIE

'n Oorsig van die Senwes Groep se finansiële resultate vir die jaar geëindig 30 April 2018. Lees meer oor die prestasie van die maatskappy se drie hoof fokusareas naamlik: Marktoegang, Finansiële Dienste en Insetverskaffing.

Laai die PDF af

RSG ONDERHOUD

Luister na die onderhoud met Francois Strydom, Groep Uitvoerende Hoof, wat sy mening lig oor die Senwe Groep se finansiële resultate.

Luister na die MP3

KENNISGEWING VAN ALGEMENE JAARVERGADERING

Vind hierby aangeheg die kennisgewing van die algemene jaarvergadering (AJV) van Senwes Beperk, wat gehou word op Woensdag, 22 Augustus 2018 om 09:00 by The Barn, Senwes, Charel de Klerk Street 1, Klerksdorp.

Laai die PDF af Laai die Volmagvorm af