Senwes Korporatiewe Verslae

 

Die korporatiewe verslae van Senwes word gekategoriseer volgense die finansiële jaar waaroor daar gerapporteer word.

 

GEÏNTEGREERDE JAARVERSLAG

The 2021 integrated report showcases the strategic worth of Senwes’ future focused business approach, while at the same time highlighting the importance of adaptability and resilience during times of turmoil.

Blaai Aanlyn Laai die PDF af

INHOUD


STRATEGIESE EN OPERASIONELE KONTEKS

1. Verslag van die groep hoof uitvoerende beampte (PDF)
2. Groepstrategie (PDF)

KORPORATIEWE BESTUURSVERSLAG

1. Korporatiewe bestuursverslag (PDF)
2. Senwes direksie (PDF)
3. Vergoedingsverslag (PDF)

GEOUDITEERDE VOLLEDIGE FINANSIËLE STATE

Die geouditeerde volledige finansiële state vir die finansiële jaar geëindig 30 April 2021 is slegs in Engels beskikbaar.

Blaai Aanlyn Laai die PDF af

VERKORTE FINANSIËLE STATE

Die ongeouditeerde verkorte finansiële opsomming vir die finansiële jaar geëindig 30 April 2021 is slegs in Engels beskikbaar.

Laai die PDF af

VOLHOUBAARHEIDSVERSLAG

Die Volhoubaarheidsverslag vir die finansiële jaar geëindig 30 April 2021 is 'n aparte digitale verslag en is slegs in Engels beskikbaar.

Aanlyn-verslag

PERSVERKLARING

Die finansiële resultate van die Senwes Groep van maatskappye toon ʼn verhoging in omset van 57,7% na R7,6 miljard (2020: R4,8 miljard), terwyl die verdienste voor rente, depresiasie en amortisasie met 61,1% gestyg het vanaf R0,6 miljard tot R1,0 miljard.

Lees die persverklaring

ADVERTENSIE

'n Oorsig van die Senwes Groep se finansiële resultate vir die jaar geëindig 30 April 2021. Lees meer oor die prestasie van die maatskappy se drie hoof fokusareas naamlik: Finansiële Dienste, Insetverskaffing en Marktoegang.

Laai die PDF af

RSG ONDERHOUD

Luister na die onderhoud met Francois Strydom, Groep Uitvoerende Hoof, wat sy mening lig oor die Senwe Groep se finansiële resultate.

Luister na die MP3

KENNISGEWING VAN ALGEMENE JAARVERGADERING

Vind asseblief hierby aangeheg die kennisgewing van die algemene jaarvergadering (AJV) van Senwes Beperk, wat gehou word op Donderdag, 27 Augustus 2020 om 09:00 in die Raadsaal, Senwes, Charel de Klerkstraat 1, Klerksdorp.

Laai die PDF af Laai die Volmagvorm af

VERKORTE FINANSIËLE OORSIG

Lees die verkorte finansiële oorsig deur die Groep Hoof Finansiële Beampte.

Lees Meer