Senwes Korporatiewe Verslae

 

Die korporatiewe verslae van Senwes word gekategoriseer volgense die finansiële jaar waaroor daar gerapporteer word.

 

TUSSENTYDSE RESULTATE

Die verkorte gekonsolideerde tussentydse resultate van Senwes Beperk vir die ses maande geëindig 31 Oktober 2019 sluit in die maatskappy, al sy filiale en gesamentlik beheerde ondernemings.

Blaai Aanlyn Laai die PDF af

PERSVERKLARING

Senwes se tussentydse finansiële state toon ‘n 8,4% groei op die vorige jaar resultate en reflekteer ‘n verdienste na belasting toeskryfbaar aan gewone aandeelhouers van R168m.

Lees die Persverklaring

ADVERTENSIE

‘n Tussentydse dividend van 30 sent (2018 : 30 sent) per aandeel is verklaar. Die laaste dag vir verhandeling, sowel as die rekorddatum, is 11 Desember 2019. Dividende sal op 12 Desember 2019 betaal word, netto van dividendterughoubelasting waar van toepassing.

Laai die PDF af

RSG ONDERHOUD MET FRANCOIS STRYDOM

Luister na die onderhoud met Francois Strydom, Groep Uitvoerende Hoof, wat sy mening lig oor die Senwes Groep se tussentydse finansiële resultate.

Luister na die MP3