Senwes Korporatiewe Verslae

 

Die korporatiewe verslae van Senwes word gekategoriseer volgense die finansiële jaar waaroor daar gerapporteer word.

 

TUSSENTYDSE RESULTATE

Die verkorte gekonsolideerde tussentydse resultate van Senwes Beperk vir die ses maande geëindig 31 Oktober 2017 sluit in die maatskappy, al sy filiale en gesamentlik beheerde ondernemings.

Blaai Aanlyn Laai die PDF af

PERSVERKLARING

Die Groep het 'n wins na belasting van R144,9 miljoen afgelewer, wat 60,7% hoër as die vorige jaar is. Genormaliseerde wesensverdienste het verhoog na 97,8 sent per aandeel, 81,5% hoër as die 53,9 sent per aandeel van die vergelykbare periode.

Lees die Persverklaring

ADVERTENSIE

‘n Tussentydse dividend van 27 sent (2016: 20 sent) is verklaar. Die laaste dag vir verhandeling sowel as die rekorddatum is 15 Desember 2017. Dividende sal betaal word op 18 Desember 2017, netto van dividendterughoubelasting van 20%, waar van toepassing.

Laai die PDF af

RSG ONDERHOUD MET FRANCOIS STRYDOM

Luister na die onderhoud met Francois Strydom, Groep Uitvoerende Hoof, wat sy mening lig oor die Senwes Groep se tussentydse finansiële resultate.

Luister na die MP3