Agribel Korporatiewe Verslae

 

Die korporatiewe verslae van Agribel word gekategoriseer volgense die finansiële jaar waaroor daar gerapporteer word.

 

TUSSENTYDSE RESULTATE

The condensed consolidated interim results of Agribel Holdings Limited (“the company”) as at and for the six months ended 31 October 2020, comprise of the company, all its subsidiaries, jointly controlled entities and associates (jointly referred to as “the group”).

Blaai Aanlyn Laai die PDF af

KOERANTADVERTENSIE

KENNIS GESKIED HIERMEE dat die raad van direkteure van die maatskappy ‘n tussentydse dividend (nr. 40) van 23 sent per aandeel op 3 Desember 2020 verklaar het vir die periode geëindig 31 Oktober 2020

Laai die PDF af