Agribel Korporatiewe Verslae

 

Die korporatiewe verslae van Agribel word gekategoriseer volgense die finansiële jaar waaroor daar gerapporteer word.

 

VERKORTE JAARVERSLAG

Die Agribel direksie bied met trots aan die verkorte jaarverslag vir die Agribel groep vir die jaar geëindig 30 April 2022. Die verslag moet saamgelees word met die volledige finansiële jaarstate (slegs beskikbaar in Engels) op die Senwes webtuiste. ‘n Onafhanklike oudit van die groep se finansiële jaarstate is deur Ernst & Young Ing. uitgevoer.

Laai die PDF af

VOLLEDIGE FINANSIËLE STATE

Die geouditeerde volledige finansiële state vir die finansiële jaar geëindig 30 April 2022 is slegs in Engels beskikbaar.

Laai die PDF af

VERKORTE FINANSIËLE STATE

Die ongeouditeerde verkorte finansiële opsomming vir die finansiële jaar geëindig 30 April 2022 is slegs in Engels beskikbaar.

Laai die PDF af

KOERANTADVERTENSIE

KENNIS GESKIED HIERMEE dat die raad van direkteure van die maatskappy ‘n finale dividend (nr. 44) van 25 sent per aandeel asook ‘n spesiale dividend (nr. 45) van 21 sent per aandeel op 6 Julie 2022 verklaar het vir die periode geëindig 30 April 2022.

Laai die PDF af

KENNISGEWING VAN ALGEMENE JAARVERGADERING

Vind hierby aangeheg die kennisgewing van die algemene jaarvergadering (AJV) van Senwes Beperk, wat op Woensdag, 24 Augustus 2022 om 09:00 gehou sal word by wyse van elektroniese deelname of persoonlike verteenwoordiging by Senwes Hoofkantoor soos voorsien in die Maatskappywet Nr. 71 van 2008, soos gewysig ("die Wet") en die AVO.

Laai die Kennisgewing af Laai die Volmagvorm af Laai die Virtuele Gids af

SKRIPDIVIDEND & TERUGKOOPPROGRAM

Die keuse om ‘n skripdividend van gewone aandele te ontvang as alternatief tot die uitkering aan Agribel gewone aandeelhouers van 'n kontantdividend en die keuse om deel te neem aan ‘n terugkoop van aandele.

Agribel Omsendbrief Skripdividend Keusevorm Terugkoopprogram Keusevorm