Maatskappyprofiel

 

BREEK NUWE GROND

Senwes is een van die toonaangewende landboumaatskappye in Suid-Afrika waar klante die hart van die maatskappy simboliseer. Die maatskappy se wortels is stewig geanker in landbou en spog met ‘n ryk en trotse geskiedenis wat oor ‘n tydperk van 109 jaar strek.

SEB-TELLINGSERTIFIKAAT PDF  ETIEK-KODE PDF 

FOKUSAREAS

Die Senwes Groep van maatskappye rus op drie pilare – Insetverskaffing, Finansiële en Tegniese Dienste en Marktoegang in die Noordwes, Vrystaat, Gauteng, Mpumalanga, Kwazulu-Natal, Oos-Kaap, NoordKaap en Wes-Kaap. Die Senwes Groep het ‘n geïntegreerde besigheidsmodel wat sy kerndoelstelling fasiliteer, naamlik om ‘n betekenisvolle bydrae te lewer tot voedselsekerheid in Suid-Afrika.

 

MARKTOEGANG

SENWES GRAINLINK

Senwes Grainlink spesialiseer in die hantering en opberging van graan en is geposisioneer tussen die produsent en die afnemer. Hierdie skakel, wat Senwes Grainlink in die produsentewaardeketting verteenwoordig, is in staat om ongeveer 20% van Suid-Afrika se graan en oliesade in ‘n gemiddelde produksiejaar te hanteer. Die 68 silokomplekse en drie deursetstrukture het ‘n totale silo-opbergingskapasiteit van 4,8 miljoen ton, wat meer as 25% van die totale Suid-Afrikaanse kommersiële opbergingskapasiteit verteenwoordig.

Senwes Grainlink het 2 223 buise waar graan en oliesade ontvang, gedroog, skoongemaak en geberg word. ‘n Meer vaartbelynde proses is in plek gestel vir die verkryging en bemarking van graan om sodoende die omsettye van produsente en afnemers van graan te optimaliseer.

Die verhandeling van graan word by ‘n sentrale punt uitgevoer, hoewel die verkryging gedesentraliseerd is met 17 verkrygingskantore. Produsentspesifieke kontrakte en verhandelingsoplossings plaas weereens die hef in die hand van die produsent om sy oes te optimaliseer deur die daarstel van omvattende prysingsprodukte en -strategieë. Senwes Grainlink lewer ook dienste aan die graanafnemer en poog om grondstof regdeur die jaar op die korrekte plek en tyd beskikbaar te stel.

Meer oor Senwes Grainlink

TRADEVANTAGE

Tradevantage verskaf ‘n uitgebreide graanbemarkings- en verhandelingsdiens aan beide binnelandse en buitelandse kliënte, met betrekking tot mielies, oliesade, koring en diverse sagtekommoditeite. Tradevantage is bekend vir akkurate uitvoering, effektiewe administrasie, professionaliteit en die verskaffing van innoverende oplossings, uniek ontwikkel volgens elke kliënt se behoefte, en verskaf produkte aan afnemers wat by hulle vervaardigingsaanleg afgelewer word.

Meer oor TradeVantage

GRAINOVATION

Grainovation is ‘n toonaangewende logistieke operateur in die landbousektor en bied gespesialiseerde vervoeroplossings vir beide die produsent sowel as die koper van graan en oliesade.

Meer oor Grainovation

ELECTRONIC SILO CERTIFICATES

Electronic Silo Certificates voorsien eienaars van ‘n veilige en effektiewe manier om elektroniese silosertifikate via die internet of ‘n selfoon te bestuur. Sertifikate word soomloos aanlyn verhandel en geadministreer.

Meer oor ESC

SENWES SAAD

In Orkney en Hartswater speel Senwes Saad ‘n kernrol in die agri-waardeketting. Senwes Saad het homself oor dekades heen gevestig as ‘n uitnemende saadverwerker, met ‘n uitstekende reputasie onder produsente en in die mark. Hierdie besigheid het ook onlangs sy aktiwiteite uitgebou en ‘n kleiner verpakkingsaanleg toegevoeg tot die huidige aanbod.

Meer oor Senwes Saad

SENWES GRAANMAKELAARS

Senwes Graanmakelaars is ‘n maatskappy wat as makelaarsagent optree namens kliënte wat toegang wil verkry tot die JSE (SAFEX) landboukommoditeitsafdeling. Senwes Graanmakelaars is ‘n volfiliaal van die groter Senwes groep en word gehuisves binne Senwes Grainlink in die marktoegangsafdeling.

Dit plaas Senwes Graanmakelaars in ‘n ideale posisie om sinergie binne marktoegang te verhoog deur ‘n geleentheid aan produsente, verbruikers en spekulante te verskaf vir deelname aan of verskansing van potensiële markgeleenthede. Senwes Graanmakelaars vervul ‘n ondersteunende rol, saam met marktoegangsdienste, om markinligtingsverslae saam te stel op ‘n daaglikse basis.

Meer oor Senwes Graanmakelaars

INSETVERSKAFFING

SENWES EQUIPMENT

Senwes Equipment is ‘n gerekende landboutoerusting- en -dienstevennoot en bied meganisasie- en instandhoudingsoplossings aan klante. Senwes Equipment verskaf heelgoedere, onderdele en werkswinkeldienste aan produsente vanuit 27 kleinhandelstakke en 18 meganisasiewerkswinkels landswyd.

Senwes Equipment is ook die eksklusiewe John Deere agent in sentraal Suid-Afrika, waar die kwaliteit van die toerusting gelyklopend is met die verskaffingskanaal. Die puik naverkopediens ten opsigte van trekkers, stropers en ander landbouimplemente word gerugsteun deur ‘n eeu se ondervinding en bedryfskennis.

Deur die implementering van presisieboerderypraktyke, help Senwes Equipment produsente met oplossinggedrewe dienste ten einde hul winste te verhoog en insetkoste so laag as moontlik te hou.

Meer oor Senwes Equipment

HINTERLAND

Hinterland spesialiseer in die bemagtiging van produsente deur die verskaffing van insetmiddele vir ‘n wye verskeidenheid boerderypraktyke. Die suksesvolle kleinhandelsbesigheid wat handel dryf as Senwes Village, AFGRI Town & Country en Farm City bied ook ‘n wye verskeidenheid hardeware en geriefsprodukte aan die algemene publiek, soos besproeiingstoerusting, selfdoenprodukte, hardeware, veemedisyne, veevoer en brandstof. Hinterland het sy dienste uitgebrei met die aanstelling van besproeiings- en lewendehawespesialiste om produsente by te staan met uitstekende raad en kennis.

Hinterland het 63 kleinhandelswinkels, sewe brandstofstasies met sewe geriefswinkels by die brandstofstasies en een supermark.

Meer oor Hinterland

JDI

JD Implemente stel Senwes Equipment in staat om sy John Deere markaandeel uit te brei na die Wes- en Oos-Kaap. JD Implemente lewer diens deur ses besigheidseenhede en verskaf uitstekende landbou-meganisasie- en instandhoudingsoplossings. Ongeëwenaarde naverkoopsdiens oortref produsente se verwagtinge keer op keer.

Meer oor JDI

PRODIST

Prodist, as groothandelsverspreider van ‘n verskeidenheid landbouprodukte en algemene ware, speel ‘n aktiewe rol in die optimalisering van elke aspek van die verskaffingsketting tussen produsent en eindverbruiker.

Deur strategiese vennootskappe met verskaffers is Prodist een van die mees prominente groothandelaars en verskaffers van onderdele vir landbou-implemente, landbou- en besproeiingstoerusting, hardeware en gereedskap. Massaprodukte word via twee distribusiesentrums in Johannesburg en Bethlehem ingevoer, herverpak en versprei na meer as 1 887 punte dwarsoor Suider-Afrika. Prodist is daarop toegespits om as ‘n effektiewe verskaffingskanaal die landboubesigheids- en kleinhandelshardewaremark in Suid-Afrika en sy buurlande te bedien.

Meer oor Prodist

GRASLAND ONDERNEMINGS

Grasland spesialiseer in die produksie van hoë gehalte kalk by vier myne in die Noordwes provinsie. Die onderneming voorsien dolomitiese en hoë gehalte kalk- en gipsprodukte vir landbou- en nywerheidsdoeleindes.

Meer oor Grasland

FINANSIËLE DIENSTE

SENWES CREDIT

Senwes Credit bied produsente ‘n reeks unieke en doeltreffende finansiële produkte soos onder andere produksielenings, maandrekeninge, kredietreëlings van ‘n langtermynaard en huurkope.

Senwes Credit verstaan die uitdagings wat produsente in ‘n onsekere ekonomiese klimaat in die gesig staar en tref daarom finansiële reëlings met die afnemers van graan ten einde oorbruggingsfinansiering te verskaf vir die bedryfskoste van hul besighede.

Senwes Landboudienste, ‘n afdeling van Senwes Credit, verskaf gespesialiseerde dienste met ‘n fokus op waardetoevoeging in akkerbou, dierkunde, plaasbestuur en landbou-ekonomie, grondontleding en -oorsig, inligtingsdienste en die vestiging van nuwe boere.

Goeie kliënteverhoudings is krities in ons besigheid, waar die kwaliteit van aanbevelings, praktiese uitvoerbaarheid en resultate die mededingende prys totaal en al oorheers. Spesialiste in elke faset verseker volhoubare oplossings en optimale omdraaitye ten einde so aanpasbaar moontlik te wees.

Meer oor Senwes Credit

SENWES BATEFINANSIERING

Senwes Batefinansiering bied omvattende finansiële dienste, gemik op roerende bates sowel as verbandlenings – ‘n diens met besigheidsontwikkeling en volhoubare groei as die spil waarom alles draai.

Meer oor Senwes Batefinansiering

 

CERTISURE

Certisure is ‘n versekeringsmaatskappy met talle spesialisareas waarby landbou-, kommersiële en individuele kliënte kan baat. Bateversekering, oesversekering, finansiële beplanning, kredietlewensversekering, korporatiewe versekering, wildversekering en mediese skemas vorm die hoekstene van dié maatskappy.

Die gerief van doelgemaakte versekeringsprodukte vir elke produsent, kliënt en lid van die publiek verseker ‘n mededingende voorsprong met min gelyke. Certisure verskaf makelaars- en administratiewe dienste waar kliënte se risikobehoeftes aangespreek en na omgesien word.

Meer oor CertiSure

MOLEMI SELE

Molemi Sele is die eienaar van ‘n selversekeringsmaatskappy vir kredietlewensversekering in Guardrisk Life en fokus op onderskrywingsrisiko’s binne die kredietlewensversekeringsdomein.

Meer oor Molemi Sele

THOBO TRUST

Thobo Trust is ‘n onafhanklike trust en dien as strategiese vennoot vir Senwes se swart ekonomiese bemagtigings- en sosio-ekonomiese ontwikkelingsdoelstellings. Senwes werknemers, plaasarbeiders, opkomende boere en gemeenskappe in plattelandse gebiede waarin Senwes besigheid bedryf, trek die grootste voordeel uit hierdie besigheidsmodel.

Meer oor Thobo Trust