Senwes program vir gegradueerdes saai die saad van kennis

  • 19 Junie 2018
  • 4175
  •  Senwes
  •  
  •  Oor 'n periode van twaalf maande word fokus geplaas op die identifisering van elke individu se talente en sterk punte en om hulle uiteindelik in werknemers te ontwikkel wat 'n positiewe bydrae sal maak tot die groei en ontwikkeling van die maatskappy. “Ons belê in hoëpotensiaaltalent; mense wat die besigheid vorentoe kan neem”, sê NW Smit, Bestuurder: Talent en Organisatoriese Ontwikkeling by Senwes.

Potensiële kandidate gaan deur 'n streng keuringsproses wat ontwikkel is om die beste van die bestes te identifiseer ten einde die beste individue met die hoogste suksespotensiaal te kies. 'n Kortlys van potensiële kandidate word saamgestel uit honderde aansoeke, gebaseer op voorafbepaalde vaardighede, kennis en fokusareas. Die kandidate ondergaan dan 'n vaardigheidsgebaseerde onderhoud, gevolg deur psigometriese toetsing. Dit verseker dat hoëpotensiaalkandidate gekies word vir die program. Smit beklemtoon dat die keuringsproses so deeglik is sodat hulle gedrag kan identifiseer wat in elke spesifieke rol sal pas sodat kandidate in posisies geplaas kan word wat hul persoonlike en professionele DNA pas.

Die program stel nuwe talent in staat om uit die bestaande bron van kennis binne die maatskappy te put met die bystand van meer ervare werknemers en om die kultuur van professionalisme en produktiwiteit te aanvaar wat hulle bekwame, mededingende werknemers in hul spesifieke veld sal maak. “My belangrikste doelwit is om te verseker dat al die gegradueerdes voldoende opleiding en blootstelling in hul gespesialiseerde velde sal ontvang”, voeg Smit by. Ten einde 'n tekort aan talent binne die organisasie te voorkom, het Senwes 'n metode aanvaar waarvolgens gegradueerdes aangestel word in departemente waar daar 'n behoefte vir hulle is en waar daar potensiaal vir hulle is om te groei en te ontwikkel binne die maatskappy vir 'n tydperk wat langer is as net die twaalf maande van die program strek.

Mentorskap speel 'n belangrike rol in die opleiding van gegradueerdes. “Dit is belangrik vir ons om in die groei van die gegradueerdes te belê en om aan elkeen 'n mentor te voorsien wat gespesialiseerde vaardighede aan hulle kan oordra en hulle kan help met hulle ontwikkeling. Ons poog om formele mentors te kry vir elke gegradueerde”, sê Smit. Die oordrag van gespesialiseerde kennis en vaardighede van ervare werknemers na gegradueerdes, skep 'n opvolgpyplyn en vestig 'n nuwe generasie wat Senwes die toekoms sal inneem.

 

 

 

 


Verwante Artikels