Senwes produsente deel in die voordele van AgriRewards

  • 16 Oktober 2017
  • 4482
  •  Senwes
  •  
  •  agrirewards 
Met die 2016/2017 seisoen op sy rug, het talle Senwes produsente wat graan oor die afgelope jaar gelewer het, al vir die uitgestelde bonusskema geregistreer. Die aantal produsente groei steeds en AgriRewards is werklik ‘n treffer onder graanprodusente sedert Pierre van Eeden, van die plaas Heuninglaagte in die Edenville distrik, die heel eerste produsent geword het om aan te sluit. Daar is oor hom berig in die Desember 2016/Januarie 2017 Senwes Scenario.
 
R52 miljoen word toegeken
Senwes kan ook nou met trots aankondig dat die direksie ‘n bedrag van R54/ton aan elke geregistreerde graanprodusent toegeken het vir alle graanlewerings by Senwes silo’s. Dit beteken dat Senwes ‘n bedrag van R52 miljoen vir die 30 April 2017 finansiële jaar toegeken het.
 
Hierdie Senwes AgriRewards uitgestelde bonusskema bied aan alle klante van Senwes Grainlink die geleentheid om goeie uitgestelde bonusse te verdien en om die voordeel daarvan te kan benut. Goeie nuus is dat die bonus ook jaarliks sal akkumuleer tot die mate waartoe die klant besigheid met Senwes doen.
 
Dié vrywillige skema kan vir deelnemende klante wat hulle graan by Senwes se silo’s lewer, ‘n addisionele bedrag per ton in die sak bring vir alle grane en oliesade wat gelewer word.
 
Die basis van die AgriRewards voordele en deelname deur ander besigheidseenhede in die toekoms sal jaarliks deur die direksie bepaal en afgekondig word. Klante sal ook die opgelope bonusvoordele kan aanwend as sekuriteit vir addisionele kredietfasiliteite by Senwes Credit en sal sodoende hul beleggings optimaliseer.
 
Selfs meer klante vind baat in 2018
Besighede wat vir die 2018 finansiële jaar kwalifiseer, sluit in graanverkope aan Senwes, graanlewerings aan Senwes silo’s, aankope van nuwe heelwerktuie, onderdele en die gebruik van werkswinkels by Senwes Equipment, asook rentedraende transaksies by Senwes Credit. Enigeen wat met hierdie bedrywe besigheid doen, kwalifiseer vir deelname.
 
Verdere voordele
Verdere voordele van die skema sluit in die gebruik van die uitgestelde bonusskema as sekuriteit vir krediet by Senwes, dit help jou om te spaar en dien selfs as ‘n bate op jou balansstaat - ons het dit reeds genoem en sal dus nie herhaal nie.
 
Maklike registrasie
Die gebruiksvriendelike uitgestelde bonusskema bied ‘n maklike registrasieproses, asook toegang vir klante op elektroniese platforms, wat onderhewig is aan die aanvaarding van die terme en voorwaardes.
 
Indien daar ander klante is wat vir AgriRewards in aanmerking wil kom, kan hulle die maklike registrasieproses volg. Om te registreer, besoek net die volgende skakel: www.agrirewards.co.za, waar nog meer besonderhede beskikbaar is.
 
'n Ander maklike opsie vir registrasie is om AgriRewards en jou ID-nommer te sms na 31022. Alternatiewelik kan jy jou naaste graanverkryger of sleutelrekeningbestuurder kontak. Registrasie vir die bonus vir die April 2018 finansiële jaar sluit op 31 Maart 2018.
 
Senwes beloon sy lojale klante op dié manier. Word deel van hierdie uitgestelde bonusskema, word deel van Senwes AgriRewards!
 
*Deelname is nie outomaties nie en klante moet spesifiek vir die skema registreer. Indien u vir die 2017 finansiële jaar geregistreer het, sal u outomaties vir die 2018-toekenning kwalifiseer, tensy u spesifiek deregistreer. 
 

Verwante Artikels