Senwes palm Risikobestuurstoekenning in

  • 17 November 2017
  • 5200
  •  Senwes
  •  
  •  press-release 
Senwes, die toonaangewende landboubesigheid in Suid-Afrika, het sy kwantitatiewe risiko in die verlede op die basis van 'n sigbladgebaseerde stelsel bereken. Die uitdaging wat dié stelsel gebied het, was dat dit nie intydse inligting kon verskaf nie. Volgens Chris Koch, Groep Risikobestuurder van Senwes, verskaf die Isometrix Risikobestuursoplossing intydse risiko-evalueringsinligting, gebaseer op 'n wye reeks risiko-indikators. 
 
“Ons het 'n kwantitatiewe benadering tot risikobestuur aanvaar. Alle risiko's het 'n residuele risikowaarde wat periodiek opgedateer word, gebaseer op 'n aantal drywers en sleutelrisiko-indikators. Intydse kwantitatiewe risiko-evalueringsinligting is nou beskikbaar, wat risiko's regoor die besigheid reflekteer. Toegang tot hierdie inligting stel die maatskappy in staat om beter, meer ingeligte besluite te neem. Die volwassenheidsvlak en kultuur van die maatskappy se risikobestuursfunksie het verbeter en het departementele effektiwiteit verhoog", volgens Koch.
 
Francois Strydom, Groep Hoof Uitvoerende Beampte, is in sy skik met die toekenning en sê: “Senwes glo dat effektiewe risikobestuur op 'n ondernemingswye vlak noodsaaklik is vir die behaling van volhoubare toekomstige opbrengste vir sy aandeelhouers en ander belanghebbendes. Daarbenewens is risikobestuur diep gewortel in die kultuur van Senwes en sy strategiese en taktiese oogmerke.
 
Die verantwoordelikheid en aanspreeklikheid vir risikobestuur setel op alle vlakke van die organisasie, vanaf die direksie tot by elke besigheidsbestuurder en werknemer. Ten einde dit te fasiliteer, het die groep 'n formele risiko-evalueringsproses in plek wat risiko's en mitigerende bestuursaksies identifiseer, evalueer en daaroor verslag doen. Hierdie erkenning demonstreer die ywer en deeglikheid waarmee Senwes risikobestuur toepas ", het Strydom bygevoeg. 
 

Verwante Artikels