Uitbreiding van Senwes se onderneming om opkomende swart boere te finansier

  • 26 Augustus 2020
  • 2836
  •  
  •  
  •  Senwes sal derhalwe produksielenings aan opkomende swart boere tot die bedrag van R20 miljoen per jaar toeken, ooreenkomstig sy kredietbeleid. Hierdie lenings sal toegeken word oor 'n periode van drie jaar en sal R60 miljoen in totaal beloop.
Senwes is gevolglik verbind daartoe om produksielenings aan kwalifiserende swart graan- en veeboere toe te ken, ooreenkomstig en onderworpe aan Senwes se kredietbeleid en gepaardgaande kwalifiserende kriteria. Finansiering sal verleen word aan kwalifiserende boere ooreenkomstig kommersiële kredietvoorwaardes (betaling van rente, sekuriteitsvereistes en vaste terugbetalingsterme). Aansoeke sal beperk word tot boere wat in die Senwes en Suidwes bedieningsgebiede boer. 
Boere wat daarin belangstel om vir die produk aansoek te doen vir die huidige 2020/2021 somerproduksieseisoen, kan Julias Ramohlabi van Senwes by 018 464 7300 skakel voor of op 30 September 2020.  Navrae wat na hierdie datum ontvang word, sal in toekomstige produksieseisoene geakkommodeer word.


Verwante Artikels