Senwes en Senwesbel Algemene Jaarvergaderings

  • 28 Augustus 2020
  • 2006
  •  Senwes
  •  
  •  
Strydom het die uitdagende tye waarmee besighede gekonfronteer word weens die Covid-19-pandemie, beklemtoon en klante en belanghebbendes geloof vir hul deursettingsvermoë wat gedurende die tyd gedemonstreer word. Steve Booysen, Nico Liebenberg en Thabo van Zyl is by die vergadering herkies as direkteure, terwyl die aanstelling van Kobus Marais, Venete Klein en Pieter Stander ook bevestig is. As gevolg van die feit dat die direksie besluit het om die raad te verklein na aanstellings van direkteure vanuit die KLK Landbou geledere in 2019 na die KLK verkryging, het die direkteure ooreengekom dat Tom van Rooyen by die vergadering sal uittree en was hy dus nie beskikbaar vir herverkiesing nie. Hy is bedank vir sy waardevolle bydraes en betrokkenheid by die direksie vir die afgelope sewe jaar.

Die vergadering het kennis geneem van die finansiële impak van die verkrygings, wat KLK Landbou gedurende 2019 insluit, sowel as Falcon Agricultural Equipment en die totale aandeelhouding in Grainovation. Die goedkeuring van die samesmelting met die Suidwes Groep vroeër in Augustus is ook verduidelik, met spesifieke verwysing na die voorwaardes wat deur die Mededingingstribunaal gestel is as deel van sy beslissing. Die dividend van 30 sent per aandeel is ook bevestig, wat op 3 September 2020 aan aandeelhouers betaal sal word.

Daar is ook verwys na die resultate van die eerste kwartaal van die nuwe finansiële jaar (2021) in terme van die vooruitsigte vir 'n goeie oes, kommoditeitspryse wat verskans word deur 'n swak rand, grondvogvlakke wat belowend lyk vir nuwe seisoen aanplantings en laer inflasiekoerse.

Die uitdagings bly steeds aspekte soos internasionale kommoditeitspryse, wat op rekord lae vlakke is, oorproduksie van amper alle sagtekommoditeitsklasse en 'n laer aanvraag vir sagtekommoditeite weens die nadraai van die Covid-19-pandemie.

Strydom het aangedui dat die 2020/2021 jaar na verwagting op 'n soortgelyke vlak as 2019 sal wees.

Die Senwesbel 2020 algemene jaarvergadering is na die Senwes vergadering gehou, met Dries Kruger as voorsitter. Die Senwesbel aandeelhouers het ook al die voorgestelde besluite aanvaar en die Senwesbel dividend van 23 sent per aandeel sal op 4 September 2020 betaal word.

Enige navrae met betrekking aandeelhoueraspekte kan aan Elmarie Joynt, Groep Maatskappysekretaris, gerig word by epos: [email protected]


Verwante Artikels