Senwes Credit bied unieke oplossings aan kliënte

  • 16 April 2018
  • 4403
  •  Francois de Kock
  •  
  •  senwes-credit
Senwes Credit het homself oor die afgelope dekade bewys as hoeksteen van Senwes se besigheidsmodel en strewe voortdurend daarna om ‘n beter diens en waardeproposisie aan kliënte te bied.

Die landbou-omgewing verander egter teen ‘n geweldige tempo en kliënte se vereistes raak al hoe meer en meer gekompliseerd. Daar word van landboumaatskappye en veral verskaffers van finansiering verwag om die kliënte se besigheid beter te verstaan, strategiese struikelblokke wat die voortbestaan en groei van die boerdery kan belemmer, te identifieer en saam met die kliënt te sit en sy kort- en langtermynbeplanning te doen. Sodoende sal daar ‘n beter en meer aanvaarbare finansiële oplossing vir die kliënt op die tafel gesit kan word.

Ten einde bogenoemde uitdagings te oorkom, is Senwes Credit in ‘n proses om al die aspekte wat dienslewering aan die kliënt raak, te herontwerp waar nodig om sodoende ‘n nog beter diens te lewer. In die verband het Senwes Credit ten doel om te beweeg vanaf ‘n verskaffer van finansiële produkte na ‘n verskaffer van oplossings.

Die eerste fase van hierdie proses het ‘n verandering in struktuur behels.


Francois de Kock is aangestel as Hoof: Agri-Finansiering. Sy verantwoordelikheid sluit in primêre landboufinansiering, opkomende landbou en landbou-ekonomiese dienste.

Johan Kunz is aangestel as Hoof: Gestruktureerde Finansiering en sy verantwoordelikheid sluit in om pasgemaakte finansieringsopsies aan kliënte te bied, wat belyn is met die kontantvloeibehoeftes en -siklus van die kliënt, asook herstrukturering van balansstate.

Herman Harmzen is aangestel as Hoof: Finansies, Nakoming en Administrasie.

As aanvulling van die bestaande span Bestuurders Agri-Finansiering (voorheen sleutelrekeningbestuurders) is Elize Jordaan en Johannes Brink ook aangestel. 

Senwes Credit  bied unieke produkte aan sy kliënte om in hulle behoeftes te voorsien. Van hierdie produkte sluit die volgende in:

  • Termynfinansiering vir die aankoop van plaaseiendom
  • Bedryfskapitaal om in die bedryfskapitaalbehoeftes van die kliënt te voorsien
  • Produksiekrediet vir die finansiering van direkte insette
  • Graanfinansiering vir tot 24 maande wat gestruktureer word rondom die kliënt se balansstaat en kontantvloei.

Landbou-ekonomiese dienste is deel van die Senwes Credit span, om die produkaanbieding en dienslewering aan kliënte te optimaliseer. Persoonlike kontak en uitstekende kliënteverhoudings vorm die fondasie van Senwes Credit se besigheid.  

Vir enige verdere inligting kontak Francois de Kock by [email protected].

Verwante Artikels