Pitkos vir produsente tydens 16de Senwes Toekomsfokus

  • 30 Oktober 2019
  • 7831
  •  
  •  
  •  press-release
Van links na regs: Sakkie van Zyl (Voorsitter van die Rooivleis Produsente Organisasie), AC van Wyk (produsent), Waldo van Niekerk (Voorsitter van Vrystaat Landbou Jongboerkomitee), Louis Wessels (Voorsitter van Agri NW Jongboerkomitee), Neels Fourie (produsent), Johan van der Walt (produsent), JP Meintjes (produsent), Francois Strydom (Hoof Uitvoerende Beampte van Senwes) en  Jaco Minnaar (Voorsitter van Graan SA).

Die aksiebelaaide dag het gefokus op die GROOT 5 van landbou. Vyf aspekte wat die moderne produsent in sy besigheid moet inkorporeer ten einde produktief, effektief en winsgewend te boer.

Ds Laurie Naudé van NG Meyerhof in Bothaville het die dag geopen met die teksvers Jesaja 43:1 “Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne”, met die boodskap dat produsente hul getuienis as gelowiges met hoop moet gaan uitboer en uitleef, maak nie saak of dit min reën of die prys sleg is nie, elkeen moet groei waar hy/sy geplant is.

Senwes Hoof Uitvoerende Beampte, Francois Strydom, se boodskap aan produsente was dat ons in die wegspringblokke van ‘n plantseisoen staan en dat die voorbereiding so goed as moontlik kan wees, maar as ons nie opdaag op die dag en die omstandighede hanteer wat ons te beurt val nie, kan ons nie suksesvol wees nie.

Die tafel in aanloop tot die dag was gedek met die vraag: “Gebruik jy nog ou boerderymetodes, of sukkel jy met finansiële beplanning of boerderyskuld terwyl jy nie byhou met tegnologiese uitbreidings nie? Vandaar die fokus op dié 5 kernaspekte, die GROOT 5 van landbou, wat insluit: (1) strategie, (2) menslike hulpbronne, (3) bestuursinligtingstelsels, (4) vennootskappe en (5) finansies.

Jaco Minnaar, Graan SA voorsitter en nie-uitvoerende direkteur van Senwes, het die dag gefasiliteer en sy kennis aangaande die 5 kernaspekte met produsente gedeel. “Die produsent wat fokus op die geleenthede is die een wat vooruitgang sal ervaar. Dit gaan nie noodwendig oor groter boer nie, maar oor beter boer.” Jaco stel dit verder dat: “Meetbare doelwitte en bakens bepaal waarheen jy wil gaan. Strategie stel jou roete voor met hoogtes en laagtes. Die hulpbronne stel jou voertuig vir dié roete voor terwyl jou bestuursinligtingstelsels die GPS op jou pad is en as roeteaanwyser dien. Vennote is jou passasiers en maak die pad vir jou korter en laastens is jou finansiële bestuur bepalend tot hoe vêr jy op die pad is en dien dit ook as jou meetinstrument.”


Verwante Artikels