Goeie resultate en verhoogde kapitaalspandering

  • 27 Junie 2018
  • 7400
  •  Senwes
  •  
  •  press-release
Groep Hoof Uitvoerende Bestuurder, Francois Strydom, sê: “Die groep se resultate het vinnig herstel ten spyte van uitdagings wat in die insetkanaal voorgekom het. Wesensverdienste per aandeel het met 87% gestyg en `n opbrengs op openingsekwiteit van 16% (2017 - 9%) is behaal. Ons kapitaalprogramme wat daarop fokus om effektiwiteit en dienslewering van die silo-infrastruktuur te verhoog, is besig om resultate af te lewer. Die projek was 35% voltooi op 30 April 2018 en sal verder versnel word in die volgende drie jaar”. 

Dividende:
`n Finale dividend van 27 sent per aandeel (2017: 25 sent per aandeel) is verklaar, onderhewig aan die goedkeuring daarvan tydens die algemene jaarvergadering wat op 22 Augustus 2018 gehou word.

Ander sleutel finansiële verhoudings:
Bedryfswinste voor rente en belasting het van R433m na R655m verhoog, terwyl die bedryfsmarge tot omset van 4,2% tot 6,9% in 2018 gegroei het.
Kontantvloei gegenereer uit bedryfsaktiwiteite het R281m beloop (2017 – R165m), selfs nadat R128m in verhoogde bedryfskapitaal geïnvesteer is.
Totale dividende is met 20% verhoog vanaf 45 sent per aandeel in 2017 na 54 sent per aandeel (tussentydse en voorgestelde finale dividend) in die finansiële jaar.
Dividendopbrengs op openingsmarkprys het 5,2% (2017 – 4,3%) beloop.

Wat hou die toekoms in?
Die nuwe seisoen staan op sy eie bene en die verwagte 12% laer aanplantings in hektare sowel as `n laat seisoen sal laer volumes as die vorige jaar tot gevolg hê. Die vorige seisoen het egter heelwat momentum verskaf en 'n hoë oordragvoorraadvolumes behoort goeie hanterings- en opbergingsinkomste vir die onmiddellike toekoms te verseker.

Daar is egter aanduidings dat die kleinhandels-, krediet- en meganisasiebesigheid met minder kontantvloei in die markplek 'n moeiliker tyd sal ingaan. Voeg hierby die geo-politiese en ekonomiese omgewing wat laer investering in landbou impliseer, beteken dit dat 'n uitdagende jaar kan voorlê.

Uitgereik deur:
Senwes
Japie Fransman
083 253 4745

Namens:
Francois Strydom
Hoof Uitvoerende Beampte: Senwes Groep


Verwante Artikels