Die impak van ‘n kredietafgradering op landbou

 • 06 April 2017
 • 5916
 •  Senwes Korporatiewe Finansies
 •  
 •  nuus
Die besluit deur Standard & Poor’s is ‘n groot terugslag vir ‘n reeds sukkelende Suid-Afrikaanse ekonomie wat ‘n lae ekonomiese groeikoers behaal, hoë vlakke van werkloosheid asook hoë inflasie en rentekoerse handhaaf. Die agteruitgang van die makro-ekonomiese omgewing sal ook ‘n negatiewe impak op die rolspelers in die landboubedryf hê. Die impak sal eers deur die produsent gevoel word en daarna oorgaan na die eindverbruiker soos die dinamika van die voedselwaardeketting verander:

Die effek op die vernaamste landbou-verwante partye is kortliks die volgende:

Die Produsent
 • ‘n Verswakkende Rand sal die pryse van ingevoerde insetprodukte soos kunsmis, chemiese middels en brandstof verhoog.
 • Ingevoerde trekkers en onderdele sal ook duurder word.
 • Volgehoue rand depresiasie sal lei tot verhoogde graanpryse aangesien dié prys van internasionale pryse afgelei word.
 • Stygende inflasievlakke sal dan ook druk plaas op die produsent se besteebare inkomste aangesien die koopkrag van hulle geld afneem.
 • Rentekoerse sal nou heel moontlik nie afneem soos wat voorheen verwag is nie. As gevolg hiervan sal produsente se renteuitgawes op hulle lenings hoog bly.
 • Uitstaande skuld sal ook toeneem as dit nie goed bestuur word deur die produsent nie.
 • Verhoogde rentekoerse sal ook die vermoë van die produsent om lenings terug te betaal negatief beïnvloed.
 • Die produsente se swakker finansiële posisie kan tot gevolg hê dat hulle meer risiko’s neem en bv. minder geneig wees om versekering uit te neem.
 
Die Verbruiker 
 • Die oorvloeiende effek, vanweë die produsent se verhoogde insetkoste, sal die verbruiker direk beïnvloed omdat die koopkrag van sy geld daal. Dit sal dan ook daartoe lei dat die verbruiker se vraag vir landbouprodukte daal.
 • Verder sal die verswakking in die wisselkoers, hoër inflasie en rentekoerse die verbruiker se besteebare inkomste nog verder onder druk plaas. Dis veral die armstes van die armes wat ernstig hierdeur geraak sal word.
 
Landboumaatskappye
 • Die verswakking in die wisselkoers wat gepaard gaan met stygende inflasievlakke sal heel waarskynlik die operasionele onkoste asook die winsgewendheid van die landboumaatskappye nadelig beïnvloed.
 • Groep finansieringskoste sal verhoog. Dit kan daartoe lei dat die benutting van kapitaaluitbreidingsgeleenthede afneem.
 • Die internasionale mededingendheid van Suid-Afrikaanse landboumaatskappye kan afneem weens die verhoogde produksiekoste.
 • Laer winsgewendheid asook hoër onkoste kan verder lei tot die ineenkrimping van die landboubedryf wat op sy beurt daartoe kan lei dat werkskepping in die industrie as geheel afneem.
 • Die makro-ekonomiese omgewing kan nadelig beïnvloed word deur ‘n ineenkrimping van die landboubedryf.
 • Uiteindelik behoort die afgradering se impak op die landboumaatskappye negatief in te werk op die nasionale ekonomie.
 
Senwes Korporatiewe Finansies

Verwante Artikels