Aanpasbaarheid bewerkstellig goeie resultaat ondanks volatiele makro-landbouomgewing

  • 28 Junie 2019
  • 1149
  •  
  •  
  •  persverklaringGroep Hoof Uitvoerende Beampte, Francois Strydom, sê: “Ongeag hierdie aspekte, was die aanpasbaarheid van die rolspelers in ons voedselwaardeketting weereens duidelik in die groter Suid-Afrikaanse ekonomie.”
Die resultaat toon ‘n afname van 9% vergeleke met die R311m wat in 2018 behaal is. Die afname kan grootliks toegeskryf word aan die verlaagde bergingsinkomste weens ‘n kleiner oes (12,5 miljoen ton in 2019 teenoor 16,8 miljoen ton in 2018), terwyl dit gemiddeld ook ses weke laat ontvang is. 

Dividende:

‘n Finale dividend van 30 sent per aandeel (2018: 27 sent per aandeel) is verklaar, onderhewig aan die goedkeuring daarvan tydens die algemene jaarvergadering wat op 22 Augustus 2019 gehou sal word.

Ander sleutel finansiële verhoudings:
  • Bedryfswinste voor rente en belasting het van R655m na R611m verlaag.
  • Kontantvloei gegenereer uit bedryfsaktiwiteite het R139m beloop (2018 – R286m), selfs nadat R193m in verhoogde bedryfskapitaal geïnvesteer is.
  • Dividendopbrengs op openingsmarkprys het 5,5% (2018 – 5,2%) beloop.

Wat hou die toekoms in?

Die 2020-seisoen is risikobelaai en ’n moeilike jaar word in die vooruitsig gestel, aangesien produsente laat en minder hektare aangeplant het en gevolglik ’n kleiner somergraanoes verwag. Die groep sal veral fokus op kostebesparing, margeverbetering en die oordeelkundige aanwending van bedryfskapitaal.
’n Konserwatiewe risikobenadering sal gehandhaaf word terwyl die beoogde kapitaalprogramme steeds voorkeur geniet. Diversifikasie deur gedifferensieerde kommoditeite sowel as verbeterde dienslewering behoort die besigheid deur volatiele besigheidsiklusse te ondersteun. Vooruitsigte vir die toekoms bly egter uitdagend in die makro-landbouomgewing en ’n beter kommoditeitspryssiklus sal heelwat druk op die klant verlig en kan spandering binne die sektor stimuleer.

Navrae: Francois Strydom
Groep Hoof Uitvoerende Beampte


Verwante Artikels