Aanbod vir die omskepping van AgriRewards-voordele 2019

  • 01 November 2019
  • 2371
  •  Senwes
  •  
  •  
In ooreenstemming met die bepalings van die Aanbod gedateer 30 September 2019, is AgriRewards deelnemers ʼn geleentheid gebied om die opgelope kontantvoordele van die AgriRewards Lojaliteitskema teen huidige waarde in Senwes Aandele te omskep. In ooreenstemming met die gepubliseerde tydslyne, het die Aanbod op 31 Oktober 2019 gesluit. Ten einde die Aanbod te implementeer, sal die tydslyne as volg verleng word:


BELANGRIKE DATUMS EN TYE

2019

Sluitingsdatum van keuse om na aandele om te skakel Keusevorms moet Oordragsekretaris teen 17:00 bereik

 

31 Oktober

Administrasie van CSDP en Makelaarsmandate plus FICA

 

15 November

CSDP/kreditering van makelaars­reke­ninge/opdatering met aandele, soos van toepassing

 

29  November

Aankondiging met betrekking tot resultate

 

2 DesemberIn opdrag van die direksie

EM Joynt (Mev) 
Groep Maatskappysekretaris/Aangewese Adviseur 
Tel nr. (018) 464 7104

Klerksdorp
1 November 2019


Verwante Artikels