Senwes Korporatiewe Verslae

 

Die korporatiewe verslae van Senwes word gekategoriseer volgense die finansiële jaar waaroor daar gerapporteer word.

 

GEÏNTEGREERDE JAARVERSLAG

Die tema Breek steeds nuwe grond som steeds die Senwes groep se onversetlike nastrewing na uitmuntendheid op – die deur lopende daging van die norme en resultate behaal in die strewe na die optimalisering van prestasie en die vind van ‘n perfekte oplossing.

Blaai Aanlyn Laai die PDF af

GEOUDITEERDE VOLLEDIGE FINANSIËLE STATE

Die geouditeerde volledige finansiële state vir die finansiële jaar geëindig 30 April 2019 is slegs in Engels beskikbaar.

Blaai Aanlyn Laai die PDF af

VERKORTE FINANSIËLE STATE

Die ongeouditeerde verkorte finansiële opsomming vir die finansiële jaar geëindig 30 April 2019 is slegs in Engels beskikbaar.

Laai die PDF af

VOLHOUBAARHEIDSVERSLAG

Die Volhoubaarheidsverslag vir die finansiële jaar geëindig 30 April 2019 is 'n aparte digitale verslag en is slegs in Engels beskikbaar.

Aanlyn-verslag

PERSVERKLARING

Die Senwes groep het, ondanks dalende hektare onder produksie van kontantgewasse, onbeplande beurtkrag, kwynende plattelandse infrastruktuur, politieke beleidsonsekerheid, ‘n onbestendige spoornetwerk, toenemende arbeidsonrus, werkloosheid, buitengewone insetinflasie, inmenging in die plaaslike mark deur internasionale graanhandelaars, oneffektiewe duplisering in die verskaffersketting, verswakkende wisselkoers, wisselvallige klimaat en verhoogde koste van nakoming steeds ‘n wins na belasting van R283m afgelewer.

Lees die persverklaring

ADVERTENSIE

'n Oorsig van die Senwes Groep se finansiële resultate vir die jaar geëindig 30 April 2019. Lees meer oor die prestasie van die maatskappy se drie hoof fokusareas naamlik: Finansiële Dienste, Insetverskaffing en Marktoegang.

Laai die PDF af

RSG ONDERHOUD

Luister na die onderhoud met Francois Strydom, Groep Uitvoerende Hoof, wat sy mening lig oor die Senwe Groep se finansiële resultate.

Luister na die MP3

KENNISGEWING VAN ALGEMENE JAARVERGADERING

Vind hierby aangeheg die kennisgewing van die algemene jaarvergadering (AJV) van Senwes Beperk, wat gehou word op Woensdag, 22 Augustus 2019 om 09:00 by The Barn, Senwes, Charel de Klerk Street 1, Klerksdorp.

Laai die PDF af Laai die Volmagvorm af