Senwes Korporatiewe Verslae

 

Die korporatiewe verslae van Senwes word gekategoriseer volgense die finansiële jaar waaroor daar gerapporteer word.

 

GEÏNTEGREERDE JAARVERSLAG

The 2020 Integrated Report showcases Senwes’ ability to adapt to an ever-changing environment. With our roots firmly planted in agriculture, our approach to every interaction is strategic by nature and focused on creating value for all our stakeholders over the short, medium and long term. The report is only available in English.

Blaai Aanlyn Laai die PDF af

GEOUDITEERDE VOLLEDIGE FINANSIËLE STATE

Die geouditeerde volledige finansiële state vir die finansiële jaar geëindig 30 April 2020 is slegs in Engels beskikbaar.

Blaai Aanlyn Laai die PDF af

VERKORTE FINANSIËLE STATE

Die ongeouditeerde verkorte finansiële opsomming vir die finansiële jaar geëindig 30 April 2020 is slegs in Engels beskikbaar.

Laai die PDF af

VOLHOUBAARHEIDSVERSLAG

Die Volhoubaarheidsverslag vir die finansiële jaar geëindig 30 April 2020 is 'n aparte digitale verslag en is slegs in Engels beskikbaar.

Aanlyn-verslag

PERSVERKLARING

Die groep van maatskappye se finansiële resultaat vir die 2019/2020 boekjaar toon ‘n 7,8% groei tot R303m in wins toeskryfbaar aan ekwiteitshouers van die moedermaatskappy. Verdienste voor rente belasting, depresiasie en amortisasie het met 17,6%, vanaf R533m na R627m verhoog terwyl verdienste per aandeel met 5,4% na 178,3 sent per aandeel gestyg het.

Lees die persverklaring

ADVERTENSIE

'n Oorsig van die Senwes Groep se finansiële resultate vir die jaar geëindig 30 April 2020. Lees meer oor die prestasie van die maatskappy se drie hoof fokusareas naamlik: Finansiële Dienste, Insetverskaffing en Marktoegang.

Laai die PDF af

RSG ONDERHOUD

Luister na die onderhoud met Francois Strydom, Groep Uitvoerende Hoof, wat sy mening lig oor die Senwe Groep se finansiële resultate.

Luister na die MP3

KENNISGEWING VAN ALGEMENE JAARVERGADERING

Vind asseblief hierby aangeheg die kennisgewing van die algemene jaarvergadering (AJV) van Senwes Beperk, wat gehou word op Donderdag, 27 Augustus 2020 om 09:00 in die Raadsaal, Senwes, Charel de Klerkstraat 1, Klerksdorp.

Laai die PDF af Laai die Volmagvorm af