Artikels

 
http://media.senwes.co.za/Global/images/senwes/articles/2017/credit_rating/rating.jpg

Verkryging van Gewone Aandele in Senwes Beperk

Agribel-aandeelhouers word hiermee in kennis gestel dat Agribel 'n ooreenkoms met Grindrod Trading Holdings Eiendoms Beperk ("GTH"), 'n volfiliaal van Grindrod Beperk, gesluit het op 28 Desember 2020 ("Ooreenkoms") ingevolge waarvan Agribel ooreengekom het om vanaf GTH sy totale aandeelhouding in Senwes Beperk te bekom ("Senwes"), naamlik 37 395 213 Senwes gewone aandele ("Verkoopsaandele") vir 'n kontant koopsom van R 385 170 693.90 ("Koopprys”) ("Transaksie").

Lees Meer