Senwes-direksielid deel advies voor aanvang van plantseisoen

  • 24 Augustus 2020
  • 2050
  •  Senwes
  •  
  •  nuusTydens ‘n onlangse onderhoud met FarmBiz het Jaco, wat self ook in die Henneman-distrik boer, sy mening gedeel oor onder andere die uitdagings wat produsente in die gesig staar, die prysverwagtinge van verskillende somergewasse, en die impak van die mark – nasionaal en internasionaal, wat oorweeg kan word. 

Uitdagings 
Die verskil tussen produsente se verwagtinge en die werklikheid was, volgens Jaco, ‘n uitdaging tydens die vorige seisoen. In die ooste van die land was die verwagting in sekere gebiede groter as die werklikheid, terwyl dit weswaarts presies die teenoorgestelde geval was. 

‘n Ander uitdaging, veral in streke soos die Wes-Vrystaat, was dat lande in April baie nat was en dat gewasse skade gely het as gevolg van bo-gemiddelde reënval.  Die nat grond het ook die oesproses bemoeilik en gevolglik was die witmielie-oes ongeveer vyf weke laat. 

Oorwegings om van kennis te neem
Alhoewel daar nie baie gedoen kan word aan nat lande nie, is Jaco van mening dat dié tendens versigtig bestuur moet word. Oorwegings waarvan kennis geneem moet word sluit ondermeer in moontlike vroeë aanplantings op besproeiingslande waar die klimaat dit toelaat, asook die tipe kunsmis wat gebruik word en die tydsberekening van die toediening daarvan. Hierdie faktore het ‘n beduidende invloed op opbrengsvariasies.

Toenemende kwaliteitsprobleme is volgens Jaco nie net gekoppel aan wisselbou of rusland nie, maar ook aan kultivarkeuse. In hierdie verband moet produsente nou saamwerk met kundiges in die kunsmis- en saadbedryf ten einde risiko’s beter te bestuur.

Somergewasse: wat om moontlik te verwag
Jaco raai produsente aan om die produksiebegrotings van verskillende gewasse te ontleed ten einde hul bruto marges en gelykbreekopbrengste te bepaal.

Op hierdie stadium meen Jaco dat die prysverhouding van oliesade redelik hoog is en daarom kan dit meer winsgewend as mielies wees. Hy verduidelik voorts dat die verhouding tussen die sojaboon- en mielieprys gewoonlik tussen 2:1 en 2:5 is. Namate hierdie verhouding toeneem, word meer oliesade geplant en omgekeerd, word meer mielies geplant. Die verhouding is tans ongeveer 2:8 en daarom neig die verwagting meer na sojaboon- en sonneblomaanplantings. Jaco is dit eens dat as gevolg van die groot mielie-opbrengste hierdie jaar, die westelike gebiede waarskynklik op mielies sal fokus terwyl die oostelike gebiede meer na sojaboongewasse sal neig.

Lees gerus die volledige onderhoud deur op dié skakel te kliek: https://www.agriorbit.com/farmbiz/


Verwante Artikels