Braunvieh SA die enigste wettige liggaam

  • 11 Oktober 2017
  • 4524
  •  Braunvieh Beestelersgenootskap
  •  Photo: www.beef2live.com
  •  nuus 
'n Aantal telers het besluit om hulle nie langer met die Genootskap te assosieer nie en, ondanks pogings van die Raad, om die telers as lede te behou, is hulle lidmaatskap beëindig op hulle versoek.
 
Dit is belangrik om kennis te neem van bogenoemde aangesien daar tans ‘n gerug die rondte doen dat daar ‘n alternatiewe Braunvieh genootskap sowel as ‘n alternatiewe registrasieproses bestaan vir Braunvieh stoetdiere. Daar word beweer dat bogenoemde skriftelik goedgekeur is deur die Registrateur van Diereverbetering.
 
Na verskeie versoeke, kon bevestiging hiervan nie aan die Genootskap voorsien word nie. Sodanige werkswyse is in iedergeval teenstrydig met die Wet op Diereverbetering 62 van 1998. Die Wet bepaal dat daar slegs een telersgenootskap en een Registrerende Owerheid per ras mag bestaan. Die Wet bepaal verder dat slegs ‘n geregistreerde Registrerende Owerheid, diere mag registreer en stambome mag uitreik.
 
Braunvieh SA, die wettig geregistreerde Telersgenootskap vir die Braunvieh in SA, is dus die enigste wettige liggaam wat stoettelers van Braunvieh diere in Suid Afrika verteenwoordig. SA Stamboek is ook die enigste Registrerende Owerheid waarby Braunvieh stoettelers hulle diere kan registreer. Geen ander instansie het die reg om enige Braunvieh dier wettig te registreer nie.
 
Braunvieh SA stel homself ten doel om in belang van sy lede op te tree en te verseker dat lede ingelig bly en daarom die rede vir hierdie verklaring.
 
Die Genootskap se kantoor is gesetel te Bloemfontein waar alle Braunvieh aangeleenthede hanteer word. Enige navrae in die verband kan gerig word aan die genootskap se sekretaresse, me Liezel Grobler , tel 051 410 0958 of per e-pos by [email protected]

Verwante Artikels