2016 Senwesbel VerslaeSenwesbel Tussentydse Resultate 2015

‘n Tussentydse dividend van 16 sent per aandeel (2014: 16 sent) is verklaar. Alle aandeelhouers wat as sulks geregistreer is in die aandeleregister op 4 Desember 2015 sal dividende ontvang. Dividende sal op 11 Desember 2015 betaal word.


Senwesbel Tussentydse Resultate 2015 PDF
8 bladsye = 1,1MB

1 bladsy = 3.6MB

Senwesbel Verkorte Jaarverslag 2015

n Finale dividend van R19 miljoen is voorgestel. Die totale dividend vir die jaar beloop 32 sent per aandeel. Die direksie spreek graag sy opregte dank en waardering uit teenoor die Senwes bestuurspan vir hul deurlopende hoë uitsetvlakke in die handhawing van goeie korporatiewe beheer en bedryfsprestasie ten einde die doelwitte van die Groep te behaal.
Senwesbel Verkorte Jaarverslag 2015
16 bladsye = 879KB

Senwesbel Algemene Jaarvergadering 2015
16 bladsye = 1.2MB

74 bladsye = 3.6MB

Senwesbel Interim Resultate 2014

Senwesbel Interim Financial Results

Die tussentydse verkorte gekonsolideerde finansiële state van Senwesbel Beperk soos op en vir die ses maande geeindig 31 Oktober 2012, bestaan uit die Maatskappy, al sy filiale, gesamentlike ondernemings en geassosieerdes (saam na verwys as die “Groep”).

Laai die Senwesbel Interim Resultate hier af. [288 KB]

Kliek hier om die Senwesbel-koerantadvertensie af te laai [22 KB]

Kliek hier om die Senwesbel aankondiging van 'n vrywillige aandeelterugkoopprogram 2015 af te laai [27 KB]Senwesbel Verkorte Jaarverslag 2014


As beleggingsbeheermaatskappy en meerderheidsaandeelhouer van Senwes Beperk, rapporteer ons met vreugde dat die Groep in staat was om voort te gaan met die sluit van strategiese vennootskappe. Die proses het deel gevorm van konsolidasie in die landbou-omgewing. 
 
11 bladsye = 138KB

 

Senwesbel verkorte jaarverslag 2013

Senwesbel Annual Report 2013 Cover

AGM Kennisgewing

11 bladsye = 218KB

“Landboubesighede vereis kritiese massa en spesialisasie om te oorleef en konsolidasie is waarskynlik vir eers die oplossing. Die transaksie tussen Senwes en Afgri groepeer die kleinhandels- sowel as die groothandelsoogmerke saam ten einde ’n meer volhoubare en mededingende besigheid daar te stel. In die proses sal verdienste vir beide Senwesbel en sy filiaal verhoog..."

~ Danie Minnaar (Voorsitter: Senwesbel)

Senwesbel Verkorte Jaarverslag 2013
20 bladsye = 972KB

Senwesbel Volledige Finansiële State en Notas
59 bladsye= 1.05MB

Aanhangsels

Senwesbel Preference Share Terms
36 bladsye = 198KB

Senwesbel Preference Share Subscription Agreement
73 bladsye = 422KB

Senwesbel Akte van Oprigting
54 bladsye = 244KB  
 

Senwesbel Interim Finansiële Resultate 2012/13

Senwesbel Interim Financial Results

Die tussentydse verkorte gekonsolideerde finansiële state van Senwesbel Beperk soos op en vir die ses maande geeindig 31 Oktober 2012, bestaan uit die Maatskappy, al sy filiale, gesamentlike ondernemings en geassosieerdes (saam na verwys as die “Groep”).

  
 

Senwesbel Jaarverslag 2012

Senwesbel Annual Report 2012 Cover

“As beleggingsmaatskappy en wesenlike aandeelhouer in Senwes, het Senwesbel oor die afgelope dertien jaar ‘n sleutelrol gespeel om die groep te lei tot by konsolidasie en uiteindelik die huidige groeifase, wat alreeds goeie momentum opgebou het en sigbare resultate begin lewer..."

~ Danie Minnaar (Voorsitter: Senwesbel)

Senwesbel Jaarverslag 2012

66 bladsye = 3.58MB

AGM-kennisgewing
10 bladsye = 2.23MBFacebook   Twitter   YouTube  SENWES BEPERK Registrasienommer: 1997 / 005336 / 06
1 Charel de Klerk Straat, Klerksdorp --- Posbus 31, Klerksdorp, 2570
Tel: +27 18 464-7800 | Faks: +27 18 462-4873 | Tolvry: 080 941 4011 | E-mail: info@senwes.co.za
Kredietverskaffer - Ref number: NCRCP 2402
Enige vrae of kommentaar aangaande die webtuiste
kan gerig word aan webmaster@senwes.co.za