Om Senwesbel se verslae te sien, kliek hier.

2016 SENWES VERSLAE


Meer as net landbou

  -  Oktober 2015

Senwes Tussentydse Resultate 2015 Voorblad

‘n Interim dividend van 25 sent per aandeel (2014: 24 sent per aandeel) is verklaar vir alle aandeelhouers geregistreer as sulks op die aandeleregister op 4 Desember 2015 en sal teen 11 Desember 2015 betaal word.

Blaai deur die Tussentydse Resultate

Tussentydse Resultate 2015 PDF

 
(16 bladsye = 2,3MB)
Persverklaring

Advertensie (2,4MB)

  -  Senwes Geïntegreerde Verslag 2015

Senwes Geïntegreerde verslag 2015 voorblad

Twee heeltemal uiteenlopende landbousiklusse in een finansiële jaar is weereens die kenmerk van die hoogs volatiele omgewing waarin landboumaatskappye volhoubaar besigheid moet bedryf, volgens Francois Strydom, Uitvoerende Hoof van die Senwes Groep.

Senwes Geïntegreerde Verslag 2015 

(60 bladsye = 12MB)
Persverklaring 
(141KB)
Advertensie (985KB)

Senwes Algemene Jaarvergadering 2015 (12 bladsye = 2MB)

 

           Die volgende volledige verslae is slegs is Engels beskikbaar 


 Volledige Finansiële State

 
 Volledige Korporatiewe Beheerverslag

 
 Volledige VolhoubaarheidsverslagOp pad na 2020

  -  Senwes Interim Resultate: 31 Oktober 2014

Senwes Interim Resultate 2014 voorblad

Senwes se omset het gegroei met 5.5% na R5,3 miljard en die bruto wins het teruggekeer na R579 miljoen vanaf R499 miljoen einde Oktober verlede jaar. ‘n Netto wins na belasting van R114 miljoen is vir die eerste ses maande van die 2015 finansiële jaar behaal, wat 34,5% laer is as die ooreenstemmende vorige jaar tydperk. Ingesluit in die vorige jaar wins na belasting van R174 miljoen, was die wins met die kleinhandelsbesigheidsamevoeging met AFGRI ten bedrae van R118 miljoen...

‘n Interim dividend van 24 s/a (2013: 26 s/a) is verklaar vir alle aandeelhouers geregistreer as sulks op die aandeleregister op 8 Desember 2014 en sal betaal word teen 12 Desember 2014.

Aandeelhouer-brosjure [16 bladsye = 607kb]

Persverklaring
Koerantadvertensie [151 KB]
Landbouweekblad-advertensie [80 KB]
Aankondiging van 'n vrywillige aandeelterugkoopprogram 2015 [92 KB]


  -  Senwes Geïntegreerde Verslag 2014

Senwes geïntegreerde verslag 2013 voorblad

Die titel van die verslag, Op pad na 2020, impliseer dat wat ons gedurende die afgelope jaar gedoen het en beplan om in die toekoms te doen, strategies belyn is met die visie van die Maatskappy.

Geïntegreerde verslag [60 bladsye = 15MB]
Kennisgewing van die Algemene Jaarvergadering [16 pages = 1MB]

Volledige Verslae (slegs in Engels beskikbaar)
Corporate Governance Report [11 pages = 565KB]
Annual Financial Statements [85 pages = 2,6MB]
Sustainability Report [54 pages = 6,8MB]Kweek waardevolle vennootskappe

  -  Senwes interim resultate: 31 Oktober 2013


Senwes geïntegreerde verslag 2013 voorblad

ʼn Netto wins na belasting van R174 miljoen is behaal vir die eerste ses maande van die Senwes groep se 2014 finansiële jaar – ʼn afname van 7% teenoor die vorige jaar. Omset vir die tydperk het te staan gekom op R5,1 miljard (13% laer as teen 31 Oktober 2012). 

ʼn Tussentydse dividend van 26 c/aandeel is verklaar. ʼn Tweede opeenvolgende droogtejaar het ʼn beduidende impak op graanprodusente in die sentraal en westelike gedeeltes van die land gehad en landboubesighede kan nie hiervan ontsnap nie. 

Aandeelhouer-brosjure 2013 [12 bladsye = 258KB]

Persverklaring

  -  Senwes Geïntegreerde Verslag 2013

Senwes geïntegreerde verslag 2013 voorblad  

“Die doel van die verslag is om die Senwes-storie meer toeganklik te maak vir alle belanghebbendes. Die titel van hierdie jaar se storie is “Kweek waardevolle vennootskappe”. Dit belyn met ons langtermynstrategie, wat die identifisering van vennote behels waarmee ons toekomstige waarde vir aandeelhouers en die gemeenskappe waarin ons besigheid bedryf, kan skep.

Hierdie verslag lig toekomstige vennote in oor wesenlike sake en stel belanghebbendes in staat om ‘n ingeligte evaluering te doen van die deurlopende vermoë van die Senwes Groep om volhoubare waarde te skep..."

Senwes Geïntegreerde Verslag 2013 [59 bladsye = 5MB]
Kennisgewing van die Algemene Jaarvergadering [12 bladsye = 131KB]

Ander belangrike dokumente:

Persverklaring
Koerantadvertensie [517 KB]
RSG Geldsake-onderhoud met Francois Strydom [913 KB]
Verkorte stel state [165 KB]

Volledige weergawes van die volgende verslae:
Volledige korporatiewe beheerverslag [13 bladsye = 970KB]
Volledige finansiële state en notas [67 bladsye = 1.43MB]
Volledige volhoubaarheidsverslag [64 bladsye = 3.42MB] 


Senwes Interim Finansiële Resultate 2012/13

 Senwes Interim Finansiële Resultate 2012/13

Hoë graanpryse lei tot goeie inset-siklus vir eerste ses maande

“Die Senwes groep se netto wins na belasting beloop R187 miljoen vir die eerste ses maande en verteenwoordig ’n styging van 65,5% vanaf vorige jaar se R113 miljoen, terwyl die omset van R7,3 miljard op dieselfde vlakke is as die vorige jaar. Wesensverdienste styg met 6,7% van 66,9 c/aandeel na 71,4 c/aandeel...”

Persverklaring
Senwes Interim Finansiële State [613KB]
RSG onderhoud met Francois Strydom [659KB] (regter-kliek en kies "Save target as")
Opsommende video van die Senwes interim finansiële resultate op YouTube.

Senwes Jaarverslag 2012

Senwes Annual Report 2012 Cover

“Die verslag handel met die finansiële en operasionele prestasie van die 2012 finansiële jaar, maar ook met die strategiese vordering ten opsigte van die groei- en ontplooiingsaspekte, konsolidasie, geografiese uitbreiding, kommoditeitsverspreiding en die posisionering van die besigheid om in Afrika en internasionale markte besigheid te doen...."

~ Francois Strydom (Besturende Direkteur: Senwes)

Senwes Jaarverslag 2012 [
116 bladsye = 7.72MB]
Kennisgewing van die algemene jaarvergadering 2012 [12 bladsye = 369KB]

Ander belangrike dokumente:
Persverklaring
Koerantadvertensie [577 KB]
RSG Geldsake-onderhoud met Francois Strydom [635 KB]
Pieter Möller (OFM) se onderhoud met Francois Strydom [241 KB]Verslag-argief:

Senwes Jaarverslag 2011
116 bladsye = 8.59MB (zipped)

Senwes 2011 Interim Finansiële Resultate
12 bladsye = 973KB

Senwes Jaarverslag 2010
119 bladsye = 7.75MB (zipped)

Senwes 2010 Interim Finansiële Resultate
12 bladsye = 744KB

Senwes Jaarverslag 2009
114 bladsye = 6MB

Senwes Interim Finansiële Resultate 2009
12 bladsye = 760KB

Senwes Jaarverslag 2008
66 pages = 3.8MB

Senwes Interim Finansiële Resultate 2008
12 pages = 666KB

Senwes Jaarverslag 2007
96 pages = 2.6MB

Senwes Jaarverslag 2006
86 pages = 3MB

Senwes Jaarverslag 2005
31 pages = 1.8MB

Senwes Jaarverslag 2004
91 pages = 4.9KB


Facebook   Twitter   YouTube  SENWES BEPERK Registrasienommer: 1997 / 005336 / 06
1 Charel de Klerk Straat, Klerksdorp --- Posbus 31, Klerksdorp, 2570
Tel: +27 18 464-7800 | Faks: +27 18 462-4873 | Tolvry: 080 941 4011 | E-mail: info@senwes.co.za
Kredietverskaffer - Ref number: NCRCP 2402
Enige vrae of kommentaar aangaande die webtuiste
kan gerig word aan webmaster@senwes.co.za