Swart Ekonomiese Bemagtiging (SEB)

SEB-tellingsertifikaat
Senwes Bpk se huidige algehele Breë-basis SEB-statusvlak vir die periode Maart 2015 tot Maart 2016.

Senwes se SEB beleid
• Verklaring van voorneme • Inleiding • SEB sleutelbeginsels • SEB strategiese oogmerke • Doel van die SEB beleid • Senwes SEB benadering en sleutelelemente • Die omgewing • Eienaarskap en beheer • Gelyke indiensneming • Vaardigheidsontwikkeling • Voorkeurverkryging • Ondernemingsontwikkeling • Korporatiewe sosiale belegging

AgriSEB oorsig

AgriSEB opsies

Agricultural Development (LRAD)

Aansoekvorm (PDF formaat - Engels)
8 bladsy = 79.93KB

Senwes Ontwikkelende LandbouFacebook   Twitter   YouTube  SENWES BEPERK Registrasienommer: 1997 / 005336 / 06
1 Charel de Klerk Straat, Klerksdorp --- Posbus 31, Klerksdorp, 2570
Tel: +27 18 464-7800 | Faks: +27 18 462-4873 | Tolvry: 080 941 4011 | E-mail: info@senwes.co.za
Kredietverskaffer - Ref number: NCRCP 2402
Enige vrae of kommentaar aangaande die webtuiste
kan gerig word aan webmaster@senwes.co.za