Senwes Nie-Uitvoerende Direkteure

DANIE MINNAAR
Voorsitter
BCom
Voorsitter van die Nominasiekomitee;
Lid van die Vergoedingskomitee
Lid van die Beleggingskomitee
Direksielid sedert September 1999

   
  STEVE BOOYSEN
Ondervoorsitter
BCompt (Hons), DCom, GR (SA)
Voorsitter van die Beleggingskomitee
Voorsitter van die Ouditkomitee
Lid van die Nominasiekomitee
Direksielid sedert Oktober 2010
   JAMES BOTHA
BLC.LLB en Dip (Tax)
Senior Regsadviseur: NWU
Voorsitter van die Sosiale- en Etiese Komitee
Lid van die Vergoedingskomitee
Lid van die Ouditkomitee
Direksielid sedert Oktober 2009

   

DRIES KRUGER
BCompt (Hons), GR (SA), Professionele Waardeerder
Lid van die Sosiale- en Etiese Komitee
Lid van die Nominasiekomitee
Lid van die Beleggingskomitee
Lid van die Ouditkomitee
Direksielid sedert Oktober 2007
   

NICO LIEBENBERG
BCom (Hons), MVL
Voorsitter van die Vergoedingskomitee
Voorsitter van die Risikokomitee
Lid van die Ouditkomitee
Direksielid sedert Augustus 2008
   
  JACO MINNAAR
B.Ing. Landbou (UP) 1998
Lid van die Vergoedingskomitee
Lid van die Risikokomitee
Direksielid sedert Augustus 2011
   
  SIMON MOHAPI
Gegradueerde van die Stock Market College (SA) 
Diploma in Beleggingsbestuur 
Gemagtigde Finansiële Diensverskaffer
Diploma in Maatskappyrigtinggewing
Geassosieerde Finansiële Beplanner
Lid van die Ouditkomitee
Lid van die Sosiale- en Etiese Komitee
Direksielid sedert Augustus 2016
   
  ALAN OLIVIER
GR (SA)
Hoof Uitvoerende Beampte: Grindrod Beperk
Alternatiewe Direkteur vir Andrew Waller
   
  TOM VAN ROOYEN
BSc Agric
Honneurs in Landbou-Ekonomie
Direksielid sedert Augustus 2013
 
   
  THABO VAN ZYL
BSc Agric
Lid van die Sosiale- en Etiese Komitee
Lid van die Risikokomitee
Direksielid sedert Augustus 2012
   
Andrew Waller
ANDREW WALLER

GR (SA)
Groep Finansiële Direkteur: Grindrod Beperk
Direksielid sedert Desember 2014
 

   

 Facebook   Twitter   YouTube  SENWES BEPERK Registrasienommer: 1997 / 005336 / 06
1 Charel de Klerk Straat, Klerksdorp --- Posbus 31, Klerksdorp, 2570
Tel: +27 18 464-7800 | Faks: +27 18 462-4873 | Tolvry: 080 941 4011 | E-mail: info@senwes.co.za
Kredietverskaffer - Ref number: NCRCP 2402
Enige vrae of kommentaar aangaande die webtuiste
kan gerig word aan webmaster@senwes.co.za