Strategiese doelstelling

Om ‘n ten volle geïntegreerde landboubesigheid en ‘n rolspeler in die voedselwaardeketting te wees

Strategiese doelwitte

Om volhoubare waarde vir ons belanghebbendes te skep en om ‘n voorkeur beleggingsvennoot, werkgewer, verskaffer, verspreidingskanaal en korporatiewe burger te wees.

Strategiese fokus

Die strategie is gefokus op groei en diversifikasie deur konsolidasie en integrasie binne die landbou- en voedselwaardeketting.


Strategiese benadering en drywers

 • Diversifikasie van die besigheid ten einde konsentrasierisiko te verlaag
 • Effektiewe horisontale integrasie en konsolidasie van die agri-besigheidsektor ten einde ons nasionale voetspoor uit te brei deur middel van korporatiewe aksies
 • Herorganisasie van die besigheidsmodelle
 • Vertikale integrasie van die besigheid by wyse van gespesialiseerde fokus in die waardeketting
 • Internasionalisering van die besigheid deur strategiese vennootskappe
 • Ontsluiting van sinergieë deur gedeelde korporatiewe ondersteuningsfunksies

Pilare van die Strategie

Die 2020 Strategie

Met die landboumaatskappy as beginpunt, sal Senwes winsgewende besigheid ontwikkel en waarde toevoeg tot die totale waardeketting. Senwes se 2020 strategie sluit in addisionele beleggings, innovasie en produkontwikkeling, samewerking en vennootskappe en verdere ontwikkeling van die Senwes handelsmerk. Die volgende strategiese aksies is geïmplementeer, wat ook belyn is met die 2020 strategie:

 • Die vestiging van ‘n spesialis en gefokusde logistieke vennootskap met die doel om invoere, uitvoere en plaaslike vervoerbehoeftes te bemagtig – Grainovation met Imperial Logistics as vennoot.
 • Konsolidasie van die finansiële dienstegroep ten einde ‘n meer volhoubare platform te skep vir konsolidasie en uitbreiding na ander markte – Certisure met NWK as vennoot.
 • Uitbreiding van die John Deere meganisasieagentskap na die Wes-Kaap – JDI met die Tomlinson familie as vennoot.
 • Vestiging van ‘n kleinhandelsleier - Hinterland met Afgri as vennoot.
 • Betreding van die groothandelsmark (distribusiesentrum) – Prodist met Afgri en LRB (Mica, DIY en House of Paints) as vennote.
 • Die herposisionering van graanverhandeling in Tradevantage ten einde te ontwikkel tot ‘n nasionale graanverhandelingsagent (met ‘n aanvaarbare SEB-telling).
 • Die uitbreiding van kapasiteit in die kalkbedryf en die verkryging van ‘n groter aandeel in die besigheid – Grasland met NWK as vennoot.
 • Die belyning van personeel met aandeelhouers oor die lang termyn deur die vestiging van ‘n werklike aandeelskema.
 • Die belyning met en integrasie in die logistieke waardeketting – die 20% aandeelhouding deur Grindrod/ Remgro in Senwes Beperk.
 • Die uitrol van ‘n nuwe SEB-strategie na die onttrekking van Royal Bafokeng Holdings.
 • Die vestiging van verhoogde befondsingsfasiliteite vir die strategiese ontplooiing en verhoging van die bedryfsbalansstate. Addisionele finansieringsfasiliteite van R1,6 miljard is oor die afgelope twee jaar gevestig terwyl R979 miljoen onbenut was soos op 30 April 2015.

Die 2025 Strategie

Verdere integrasie ten opsigte van die hantering van sagte kommoditeite

Senwes voorsien groter deelname aan die logistieke netwerke, veral in die lig van inwaartse en uitwaartse vervoer. Die SuidAfrikaanse boer ding tans mee met pryse in wêreldmarkte en die huidige oneffektiwiteite wat verband hou met vervoer noodsaak ‘n nuwe toepaslike oplossing. Verskeie rolspelers in die waardeketting plaas reeds meer fokus op dié aspek.

Tegnologiese kwantumsprong

Senwes glo dat landbou gereed is vir ‘n tegnologiese kwantumsprong in al die fasette van die produsent se besigheid. Ontwikkelingsprojekte word geloods om die Maatskappy strategies hiervoor gereed te maak, wat ook die klant se effektiwiteit, produktiwiteit en besluitnemingsvermoë sal verbeter.

Gesamentlike ondernemings

Gesamentlike ondernemings was een van die suksesstories van die 2020 strategie en die 2025 strategie sal daarop voortbou. Verdere konsolidasie via gesamentlike ondernemings sal kritiese massa weens strategiese posisionering meebring, sowel as sinergieë wat die volhoubaarheid en oorlewingsvermoë van die besigheid sal verbeter. Sodra die platforms met voldoende kritiese massa effektief gevestig is, kan reorganisasie en gevolglike spesialisasie volg, wat die besigheid sal herposisioneer vir groei. 

Nuwe markte

Dit word deurlopend duideliker dat besigheid SA in die proses is om suksesvol te eksternaliseer na laer risiko jurisdiksies. Ons doelwitte bly ook om te eksternaliseer en te diversifiseer. Uitbreiding na nuwe markte kan beide aspekte gelyktydig afdek. 

Meer omvangryke deelname aan die graanwaardeketting

Sekere areas in die voedselproduksiewaardeketting lewer oor tyd reeds goeie opbrengste. Senwes poog om sy betrokkenheid in hierdie areas te verhoog.Facebook   Twitter   YouTube  SENWES BEPERK Registrasienommer: 1997 / 005336 / 06
1 Charel de Klerk Straat, Klerksdorp --- Posbus 31, Klerksdorp, 2570
Tel: +27 18 464-7800 | Faks: +27 18 462-4873 | Tolvry: 080 941 4011 | E-mail: info@senwes.co.za
Kredietverskaffer - Ref number: NCRCP 2402
Enige vrae of kommentaar aangaande die webtuiste
kan gerig word aan webmaster@senwes.co.za