Senwes Korporatiewe DVD

 

Maatskappyprofiel

Senwes is een van die toonaangewende landboubesigheidsmaatskappye in Suid-Afrika en het oor die afgelope 108 jaar ‘n trotse geskiedenis van diens aan die landbousektor opgebou. Die maatskappy is stewig gevestig in Klerksdorp in die Noordwes provinsie. Die Senwes Groep van maatskappye rus op drie pilare – Insetverskaffing, Finansiële en Tegniese Dienste en Marktoegang in die Noordwes, Vrystaat, Gauteng, Mpumalanga, Kwazulu-Natal, Oos-Kaap, NoordKaap en Wes-Kaap. Die Senwes Groep het ‘n geïntegreerde besigheidsmodel wat sy kerndoelstelling fasiliteer, naamlik om ‘n betekenisvolle bydrae te lewer tot voedselsekerheid in Suid-Afrika.

Ons is verbind daartoe om ‘n betekenisvolle bydrae tot die volhoubare bestaan van alle belanghebbendes te maak deur volhoubare landbou, deur die verskaffing van innoverende en geïntegreerde oplossings aan voedselprodusente en ander rolspelers in die toepaslike gedeeltes van die voedselwaardeketting.

Ons is ook daartoe verbind om waarde te skep vir al ons belanghebbendes deur die bedryf van volhoubare besigheid, ‘n etiese handelswyse, die beskerming van die omgewing en die lewering van bydraes tot die sosio-ekonomiese ontwikkeling van ons werknemers en die gemeenskappe waarin ons besigheid bedryf.

Visie

Om ‘n geadmireerde agri-besigheid te wees deur voort te bou op ons doelstelllings en ons ononderhandelbare toewyding tot etiese waardes.

Missie

Senwes is 'n agri-besigheid wat insetmiddele, finansiering, versekering en marktoegang aan graanprodusente voorsien, deur middel van opberging, hantering, logistiek, verhandeling en finansiering aan afnemers.

Senwes Strategie


Senwes Grainlink (‘n Afdeling van Senwes)

Senwes Grainlink verskaf opbergings- en hanteringsfasiliteite deur ‘n goed ontwikkelde silo- en alternatiewe opbergingstruktuur. Senwes se silo’s hanteer ongeveer 20% van die land se graan en oliesade in ‘n gemiddelde produksiejaar. Senwes Grainlink bedryf 68 graansilokomplekse en 3 deursetstrukture. Hierdie silokomplekse sluit 2 223 buise in wat graan en oliesade ontvang, droogmaak, skoonmaak en opberg. Die totale silo-opbergingskapasiteit beloop 4,6 miljoen ton, wat meer as 25% van die totale Suid-Afrikaanse kommersiële opbergingskapasiteit verteenwoordig. 
 
Senwes het die skakel tussen die verkryging en bemarking van graan vereenvoudig en sodanig die produsent en die afnemer in staat gestel om hul omdraaityd te verhoog. Die effektiewe hantering van graan deur ons silokomplekse word ondersteun deur ‘n kombinasie van bewese ondervinding, bedryfskennis en die toepassing van betroubare en innoverende tegnologie. Graanverhandeling word deur 1 verhandelingskantoor en 18 verkrygingskantore gedoen. Doelgemaakte kontrakte en verhandelingsoplossings laat ruimte vir die optimalisering van die oes ten einde maksimale opbrengs vir die produsent te verseker. Dienste word ook gelewer aan die graanafnemer ten einde te verseker dat sy grondstofverskaffingsbehoeftes aangespreek is. 
 
Graanverhandeling word op ‘n nasionale basis deur Tradevantage (Filiaal van Senwes) gedoen, wat geposisioneer is om die plaaslike mark te bedien en om deel te neem aan invoere en uitvoere. Grainovation (Gesamentlike onderneming met Imperial Logistics) verskaf logistieke dienste vir die verkryging en verhandeling van graan en oliesade. Senwes het sy aandeelhouding in ESC tot 50% verhoog. ESC (Gesamentlike onderneming met AFGRI) het vanjaar 16 123 silosertifikate op ‘n nasionale basis verhandel. 

Senwes Equipment (‘n Afdeling van Senwes)

Senwes Equipment is verantwoordelik vir die verskaffing van meganisasietoerusting en instandhoudingsdienste. Die verskaffingskanaal ewenaar die kwaliteit van sy toerusting – vanaf trekkers en planters tot stropers en ander landbouimplemente met volhoubare ondersteuning en ongeëwenaarde naverkopediens. Senwes Equipment is werklik die boer se vennoot in die verhoging van winste en die verlaging van insetkoste deur presisieboerdery, veral in ‘n volatiele arbeidsmark. Senwes is ook die eksklusiewe John Deere agent in sentrale SuidAfrika en verskaf heelgoedere, onderdele en werkswinkeldienste vanuit 25 takke en 14 meganisasiewerkswinkels. 
 
Senwes Equipment se voetspoor as eksklusiewe John Deere agent is uitgebrei na die Wes- en OosKaap deur ‘n vennootskap met JD Implemente (Filiaal met Tomlinson familie). Hierdie gesamentlike onderneming bedryf besigheid vanuit vyf besigheidspunte. 
 

Senwes Credit (‘n Afdeling van Senwes)

Senwes Credit verskaf krediet aan sy kliënte deur middel van produksielenings, maandrekeninge, kredietreëlings van ‘n langtermynaard en huurkope. Finansiële reëlings word ook getref met die afnemers van graan ten einde oorbruggingsfinansiering te verskaf vir die bedryfskoste van hul besighede. Senwes Credit, deur sy Landboudiensteafdeling, lewer ook dienste aan landbouprodusente in die vorm van akkerbou, grondtegnologie en veekunde ten einde hulle in staat te stel om hul bedrywe te optimaliseer. 
 
Ons produkaanbieding is mededingend in terme van prys en wat gebied word, maar ons onderskei onsself van ander finansiële diensteverskaffers deur ons aanpasbaarheid, volhoubare oplossings, goeie verhoudings en vinnige omdraaitye. 
 
Certisure Makelaars (Gesamentlike onderneming met NWK) is die gesamentlike versekeringsmaatskappy van Senwes en NWK en is gefokus op die verskaffing van doelgemaakte versekeringsprodukte aan produsente, kliënte en die algemene publiek en die verskaffing van makelaars- en administratiewe dienste om ons kliënte se risikobehoeftes aan te spreek. 
 
Die nuut gestigte Molemi Sele Management (Geassosieerde maatskappy met AFGRI en NWK) is die eienaar van ‘n selversekeringsmaatskappy vir kredietlewensversekering binne Guardrisk Lewens.
 

Senwes Groepstruktuur

Senwes besigheidsmodel
 


Facebook   Twitter   YouTube  SENWES BEPERK Registrasienommer: 1997 / 005336 / 06
1 Charel de Klerk Straat, Klerksdorp --- Posbus 31, Klerksdorp, 2570
Tel: +27 18 464-7800 | Faks: +27 18 462-4873 | Tolvry: 080 941 4011 | E-mail: info@senwes.co.za
Kredietverskaffer - Ref number: NCRCP 2402
Enige vrae of kommentaar aangaande die webtuiste
kan gerig word aan webmaster@senwes.co.za