BELANGRIKE KENNISGEWING:


RAAD OP FINANSIëLE DIENSTE – AANWYSING EN RIGLYN RAKENDE DIE INFRASTRUKTURE WAT MAATSKAPPYE VOORSIEN WAT DIE VERHANDELING VAN HULLE EIE AANDELE FASILITEER (“DIRECTIVE AND GUIDELINE NO.1 OF 2014” VAN 11 JULIE 2014) IN TERME VAN DIE WET OP FINANSIëLE MARKTE, 2012 (WET NO. 19 OF 2012) (“die Wet”)

SENWES BEPERK EN SENWESBEL BEPERK (“die Maatskappye”) NOTEER OP DIE ZARX BEURS INGEVOLGE DIE WET
 
Met verwysing na bogemelde word hiermee kennis gegee dat die Maatskappye onlangs aangekondig het dat die Maatskappye die OTC verhandeling van aandele na ʼn gelisensieerde beurs, naamlik ZAR X sal skuif Aandeelhouers van die Maatskappye sal binnekort by wyse van kennisgewing geadviseer word rondom die spesifieke proses en tydslyne. Intussen vind die verhandeling steeds plaas en kan u vir Ansa van Vuuren skakel by (018) 464 7105.
 
Senwes is ʼn geregistreerde finansiële diensteverskaffer in terme van die Finansiële Advies en Tussenganger Dienste Wet (“FAIS”)  met FSP nr.: 13963. Navrae of Klagtes kan verwys word na ondergemelde ingevolge die Senwes FAIS Klagtebeleid.
 
EM (Elmarie) Joynt
Senwes Groepsekretaris en Sleutelbeampte
Hoofregsadviseur
 
Telnr: 018 464 7104
 

Senwesbel - Pryse en volumes

2017/01/22 05:50 AM
Last Trade Change (%) Prev Close Open
550 0 (0%) 550


Bid Size Bid Price
10,000 520
Ask Price Ask Size
590 21,741


Day - Lo/Hi Day - Vol
(000)
Day - No.
Deals
Drag a column header and drop it here to group by that column
2017/01/20 10:00:10 AM5505505501336
2017/01/18 01:54:19 PM550550550125309
2017/01/13 08:56:40 AM5505505506197
2017/01/12 09:07:23 AM55055055095758
2016/12/08 09:23:44 AM55055055047123
2016/12/01 01:55:33 PM55055055014171
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefresh1 - 6 of 6 items


Facebook   Twitter   YouTube  SENWES BEPERK Registrasienommer: 1997 / 005336 / 06
1 Charel de Klerk Straat, Klerksdorp --- Posbus 31, Klerksdorp, 2570
Tel: +27 18 464-7800 | Faks: +27 18 462-4873 | Tolvry: 080 941 4011 | E-mail: info@senwes.co.za
Kredietverskaffer - Ref number: NCRCP 2402
Enige vrae of kommentaar aangaande die webtuiste
kan gerig word aan webmaster@senwes.co.za